Най-важните въпроси за обновяването на WordPress

Какво точно представлява обновяването на WordPress и може ли то да счупи сайта? Обновяването засяга ли съдържанието в базата данни или само файловете? Има ли нещо, което е добре да знаем, преди да кликнем на Update бутона? 

В тази статия събрахме отговорите на най-важните въпроси по темата за обновяването на WordPress, които ще Ви спестят много грижи и потенциални казуси по време и след обновленията. 

Защо трябва да обновяваме WordPress?

WordPress платформата се подобрява постоянно, чрез активна разработка по кода ѝ от много разработчици. Това довежда до редовното публикуване на нови версии, в които има много подобрения и поправки в сигурността.

Поне два пъти в годината за WordPress се пуска една основна версия (major update), в която има големи подобрения по функционалностите и интересни новости. Много по-често излизат малките версии (minor update), в които са включени важни поправки в кода, засягащи сигурността на сайта.

Причините да обновяваме редовно WordPress са:

 • Повишаване и поддържане на сигурността на сайта (поправки на уязвимости в кода);
 • Подобряване на работата и бързината на сайта (оптимизиране на кода и функционалностите);
 • Разширяване на възможностите (нови функционалности);
 • Поддържане на съвместимост с новите версии на плъгините, темата, PHP и други свързани технологии и компоненти.

Поддържане на сигурността на сайта

Всяка нова версия на WordPress съдържа поправки на открити уязвимости в кода на старите версии. Когато обновяваме до нова версия, ние реално затваряме вратичките, през които злонамерени лица могат да компрометират сайта.

Другият голям риск за сигурността на сайта са допълнителните компоненти, които се инсталират към него – плъгините и темите. Голяма част от злонамерените пробиви в WordPress сайтовете се осъществяват чрез уязвимост в кода на необновен плъгин или тема. Но за да може новите версии на плъгините да се приложат в сайта, трябва да обновяваме и WordPress.

Вижте повече: Необновените плъгини – риск за сигурността на сайта (и пречка за ускоряването му) | Blog

Подобряване на работата на сайта

В новите версии на WordPress има много подобрения и оптимизации на кода, които допринасят за по-ефективна и бърза работа на системата. Това, от своя страна, се отразява в по-бързо зареждане на сайта и намалена консумация на ресурси.

Бързото зареждане на сайта е един от индикаторите за добро потребителско преживяване, който Google взима предвид при класирането в резултатите. 

Подобренията в производителността на системата допринасят за намаляване на изразходваните хостинг ресурси от сайта, което пък позволява на сайта да обслужва повече посетители.

Нови възможности и функционалности

Най-често в основните версии се въвежда някаква новост, която подобрява възможните на WordPress. 

Някои от новостите от последните нови версии са:

 • Нови опции, блокове и функционалности в блок-редактора;
 • XML карта на сайта;
 • Цялостно редактиране на сайта (както при WordPress билдърите);
 • Поддръжка на WebP формата за изображения;
 • Блок-редакторът Gutenberg;
 • Lazy-loading (отложено зареждане на изображенията);
 • Автоматично обновяване за WordPress, плъгините, темите;
 • Вграждане на TikTok клипчета в съдържанието.

Интересните новости в WordPress може да следите, като се абонирате за нашия блог, или като погледнете в категория WordPress.

Вижте интересните новости в последните версии на WordPress: 6.1, 6.0, 5.9, 5.8.

Съвместимост с развитието на технологиите

Както WordPress, така и компонентите за него се развиват и подобряват. Плъгините и темите също имат нови версии. За да може сайтът да използва последните версии на тези компоненти, WordPress трябва да се обновява.

Също така свързаните с работата на системата технологии се подобряват – PHP, MySQL, JavaScript библиотеките и други. Това налага постоянно подобряване на кода на системата, за да може сайтът да използва последните им версии.

Какво представлява обновлението (ъпдейт) на WordPress?

Обновлението на WordPress представлява подмяна на старите файлове на системата с нови, в които кодът е по-добър, оптимизиран, по-сигурен, по-бърз. Новите файлове носят същите имена като старите и са събрани в пакет. А пакетът е номериран, за да може да се различава от предишните пакети. Всеки нов пакет с подобрени файлове и код има номер от вида 6.1.1. Този номер се нарича версия на WordPress.

Основна и малка версия на WordPress

WordPress версията е два вида – основна (major) и малка (minor) версия.

Основните версии се отбелязват с първите две цифри от номера – X.X.x, например към момента последната такава е 6.1. Малките версии се отбелязват с третата цифра – x.x.X, например 6.1.1.

В основните версии има големи промени, които биха могли да доведат до някакви казуси или несъвместимости при сайтове със стари версии. Поради това обновяването към основна версия е препоръчително да се извършва ръчно. 

В малките версии се пускат поправки в кода и сигурността на системата. Те може да се пуснат на автоматично обновяване, тъй като в тях няма промени по кода, които да засегнат нормалната работа на критичните функционалности.

Издадените досега версии на WordPress може да се видят на официалния сайт: https://wordpress.org/download/releases.

Последната (най-новата) версия е винаги достъпна на адрес: https://wordpress.org/download/.

Кога да обновим WordPress?

Обновяването на сайта до основна версия е препоръчително да се извърши след като бъде пусната първата малка версия. Например вместо да обновите до 6.1, изчакайте докато излезе версия 6.1.1 и тогава направете обновленията.

Колко често трябва да се обновява WordPress?

Препоръчително е да се обновява цялостно сайта при всяка основна версия на WordPress (2-3 пъти в годината). Критичният минимум е веднъж в годината.

Какво се случва при обновяване?

При процеса на обновяване файловете от версия 6.1.0 се подменят с тези от пакета 6.1.1. Подменят се само системните файлове, по които има промени в новата версия. 

Кои файлове са променени в новата версия на WordPress може да се види в официалната страница на проекта: например за 6.1: https://wordpress.org/support/wordpress-version/version-6-1/ #list-of-files-revised. 

Процесът на обновление до нова версия съдържа следните стъпки:

 • Активиране на режим на профилактика за сайта (Maintenance mode);
 • Сваляне на пакета с новата версия (безплатните плъгини/теми се изтеглят от wordpress.org);
 • Разархивиране на пакета;
 • Премахване на старите файлове и заместването им с новите;
 • Деактивиране на режима на профилактика за сайта.
Стъпките при обновяване на WordPress
Стъпките при обновяване на плъгин
Обновяването на плъгините се извършва по същия начин – изтегляне на новите файлове на плъгина и замяна на старите.

Съдържание в базата данни и файловете на сайта

При обновяване на версията на WordPress не се засягат данните в базата данни. При основна версия е възможно да се приложи обновление на базата данни, но то засяга кода, който отговаря за управлението ѝ, не самите данни.

Системните директории на WordPress wp-admin и wp-includes се подменят изцяло при обновление. Ако сте добавили файлове в тези директории, те ще се загубят при обновление.

В основната директория на сайта се подменят системните файлове като wp-load.php, wp-login.php, wp-settings.php и други. Конфигурационният файл wp-config.php не се засяга при обновление.

Не се засяга и съдържанието на директория wp-content. 

Но когато обновявате тема или плъгин, техните директории се подменят с новата версия. Например, ако темата е Theme, файловете в директорията ѝ /wp-content/themes/theme ще се подменят.

Именно поради това се налага използването на child тема, когато искаме потребителските промени по стила да се запазят. За дъщерната тема се създава отделна директория например /wp-content/themes/theme-child, която остава незасегната при обновление на основната тема.

При обновление на плъгин също се подменят само неговите файлове, които се намират в директорията му. Например плъгин Plugin е с директория wp-content/plugins/plugin/.

Какви начини за обновяване има?

WordPress, плъгините и темите може да се обновят през администрацията, с WP-CLI или чрез ръчна подмяна на старите с новите файлове от новата им версия.

Автоматично обновяване

Автоматичното обновяване на WordPress се извършва от самата система, без необходимост от някакви действия от администратора. 

От версия 5.6 (декември 2020 г.) автоматичното обновяване на WordPress е активирано по подразбиране. Това означава, че ако сте инсталирали WordPress наскоро, то той ще се обновява автоматично без Ваша намеса. При наличието на нова WordPress версия, независимо дали основна, или малка, системата автоматично ще извърши процеса по обновяване.

Автоматичното обновяване за малките версии (които са за поддръжка и сигурност) е препоръчително и не е рисково за работата на сайта. Докато автоматичното обновяване до основна версия на WordPress би могло да създаде някакви притеснения, особено ако има някой плъгин, който не е подготвен да работи с нея. 

Поради това има възможност да се деактивира автоматичното обновяване до основна версия на WordPress. Опцията се намира в админа » Обновявания: „Преминаване към автоматично обновяване само на версиите за поддръжка и сигурност“.

Автоматичното обновяване може да се активира и за плъгините и темите през админ панела. При пускането на нова версия за дадения компонент, тя се прилага автоматично.

Обновяване през админ панела

Това е стандартният начин за обновяване, при който за всеки компонент с кликването на един бутон се прилага обновяването. Това е ръчно обновяване, в смисъл че администраторът решава кога да го приложи и трябва да щракне на един бутон.

Ръчно обновяване чрез подмяна на файловете

Ръчното обновяване на WordPress представлява подмяна на старите с новите файлове на новата версия. 

За целта файловете на новата версия се изтеглят от официалния сайт и се качват в директорията на системата в хостинг акаунта.

Този вид обновяване се прилага при платени теми или плъгини, или ако искаме да върнем предишна тяхна версия.

В зависимост от това как ще качите новите файлове, има няколко варианта.

Може да ги качите през Файловия мениджър в cPanel, през FTP или SSH. 

Може да качите целия пакет на новата версия през админ панела на WordPress (само за плъгините и темите).

Опцията за качване на плъгин в администрацията се намира в Plugins » Add New » Upload Plugin. Можете да качите новата версия на плъгина като архивен файл и така да го обновите.

Опция за качване на пакета с новата версия на плъгина

По същия начин можете да обновите и тема – Themes » Add New » Upload Theme.

Опция за качване на пакета с новата версия на темата

Какви казуси може да възникнат от обновление?

Когато обновлението е до основна версия на WordPress, възможните казуси се получават от несъвместимост на темата/плъгин с някоя нова или променена функционалност. Например в WordPress 5.8 беше пусната възможността джаджите да се управляват с блок-редактора. При някои теми, които не са добавили поддръжка и съвместимост с блоковите джаджи, ще има проблем с редактирането им. Този казус се отстранява с инсталиране на плъгина Classic Widgets и изчакване темата да добави поддръжка за блок-джаджите.

Когато обновлението е на плъгин или тема, възможните казуси се получават основно от някаква несъвместимост – между плъгин, тема, WordPress, PHP версията. Конфликтите в работата на компонентите може да предизвикат съобщения за грешка като Error 500, „Бяла страница“ и дори невъзможност за достъп до администрацията на сайта.

Вижте още: Как да се справим с най-често срещаните грешки в WordPress сайта? | Blog

Как мога да предотвратя изобщо получаването на казуси със сайта при обновление?

Не е нужно реалният сайт и посетителите му да изпитат или забележат някакви казуси, докато обновявате, а и след това. Препоръчителният начин за цялостно обновяване на WordPress е, като използвате тестово копие на сайта. Вижте повече: 7 стъпки за цялостно обновяване на WordPress | Blog

Какво мога да направя при възникване на казус от обновление?

 • Диагностициране на причината за казуса и отстраняването му; 
 • Уверете се, че всички плъгини/теми са обновени;
 • Връщане на предишна версия на плъгина/темата. Това е възможно например с плъгин като WP Rollback (само за плъгини и теми, които са от официалния каталог wordpress.org);
 • Деактивиране на проблемния плъгин;
 • Активиране на друга тема; 
 • Възстановяване от бекъп; 
 • Потърсете помощ от приятел.

Преди да започнете с обновленията на WordPress

Преди да започнете с обновленията в сайта, има няколко въпроса, които ще Ви помогнат да избегнете евентуални затруднения и казуси.

Има ли потребителски промени по стила и функционалностите на темата?

Потребителски промени означава, дали сте редактирали кода в системните файлове на темата.

Ако сте правили промени във файловете на темата, например във functions.php или style.css, то тези промени ще се загубят след обновяването ѝ. Резултатът е, че ще видите промени във визията и функционалностите на сайта след обновяването, като например липсващи стилове, променен шрифт на текста или цветовете на препратките, разместени елементи, неработеща функционалност и много други.

Преди да направите обновление на темата, трябва да запазите промените в кода ѝ. Препоръчителният начин за това е да използвате child тема. Това е дъщерна (child) тема, която работи като допълнение към основната (parent) тема за сайта. В нея можете да правите промени по стиловете и функционалностите, без да засягате кода на основната тема. Така, след като обновите основната тема, всички извършени промени по стила и функционалностите ѝ ще се запазят.

Вижте повече: Какво е child тема за WordPress и кога ни е нужна? | Blog

Ако промените по стила са малки, например цвят и шрифт на текста, можете да прехвърлите CSS кода в настройките на темата – Външен вид » Настройки » Потребителски CSS код.

Ако вече сте направили обновление на темата и промените са загубени, можете да възстановите файловете ѝ от бекъп.

Има ли инсталирани платени плъгини и теми?

Обновяването на безплатните компоненти (теми/плъгини) към WordPress е лесно. Всички такива компоненти и техните нови версии се намират на едно място – wordpress.org. Стига даден компонент да има нова версия, той може да се обнови лесно през администрацията на сайта с кликването на един бутон, без допълнителни действия.

Обновяването на платена тема/плъгин може да изисква допълнителни действия, тоест не става с щракването на един бутон в администрацията. Например ще трябва да активирате лицензен ключ или да изтеглите пакета с новата версия от сайта на доставчика.

При платените теми/плъгини:

 • Новата версия на компонента се намира на сайта на разработчика му (или може да е достъпна на сайта на доставчика като themeforest.net, templatemonster.com, elegantthemes.com);
 • За да може да се обнови даден платен компонент, трябва да разполагате с лицензионен ключ. Той Ви е предоставен, когато сте закупили темата/плъгина. Може да се намира в получен имейл или в акаунта Ви при доставчика на компонента;
 • Този лицензионен ключ трябва да е активиран в настройките на темата/плъгина;
 • Не всички платени компоненти поддържат обновяване през админ панела на WordPress;
 • Ако темата/плъгинът не поддържа обновяване през административния панел, ще трябва да се сдобиете с инсталационния пакет на новата версия (който можете да изтеглите от сайта, откъдето сте закупили темата/плъгина);
 • Този пакет представлява файл-архив, в който се съдържа новата версия на компонента. За да се използва за обновяване на темата/плъгина, трябва да се качи ръчно в хостинг акаунта или да се използва опцията за качване на тема/плъгин през админа. 

Ето как можете да използвате пакета с новата версия, за да обновите темата/плъгина:

 • Качете пакета през админа и го инсталирайте. Опцията за качване се намира съответно в:
  • Изглед » Теми » Добавяне на нова » Качване на тема;
  • Разширения » Добавяне на още » Качване на разширение;
 • След като изберете файл-архива и щракнете на Инсталиране, файловете на новата версия ще подменят съществуващите от старата версия;
 • С това завършва обновяването на темата/плъгина.

За качването на новата версия на компонента в сайта има и друг начин – ръчно да подмените файловете в директорията на компонента. За това има два подхода:

 • А. Можете да свалите локално при Вас пакета и да го разархивирате. След това да се свържете през FTP с хостинг акаунта и да качите файловете в подходящата директория (на плъгина/темата). 
 • Б. Можете да свалите локално пакета на Вашето устройство, без да го разархивирате. След това да го качите в хостинг акаунта през Файловия мениджър в cPanel. След като качите пакета, трябва да го разархивирате. Но преди това е добре да проверите какво съдържа и как е структурирано съдържанието в архива. Проверете дали трябва да разархивирате пакета в директорията на плъгина/темата, или в горната директория. Може да преименувате старата директория, преди да разархивирате новата.

Нещо любопитно 

Ето тези са най-често използваните при СуперХостинг.БГ платени WordPress компоненти:

 • Плъгини: Slider Revolution, WP Bakery Pagebuilder и Elementor Pro.
 • Теми: Avada, Betheme и Flatsome.

Има ли плъгин/тема с прекалено стара версия? 

Ако има компоненти, които не са обновявани от повече от 2 години и нямат нова версия, може да се наложи да ги подмените.

Ако темата или някой плъгин не може да се обнови, това ще е пречка за цялостното обновяване и поддържане на сигурността и бързодействието на сайта. 

Смяна на темата за WordPress е равносилно на създаването на нов сайт, в който да се прехвърли вече съществуващото съдържание като страници, категории, изображения, SEO данни и други. Това е труден и бавен процес, който може да се извърши от техническо лице или разработчик.

Съвсем накратко процесът по подмяната на темата представлява отделни задачи като:

 • Инсталиране на нов WordPress. Може да се направи на поддомейн, например dev.mysite.com.
 • Настройки на новия WordPress.
 • Инсталиране и настройки на новата тема и всички нужни плъгини.
 • Експорт на съдържанието (страници, категории..) от стария сайт и импорт в новия сайт.
 • Експорт (ако е възможен) на мета данните към страниците (потребителски полета, SEO данни и други) и импорт в новия сайт. Ако експортът не е възможен, всички допълнителни данни трябва да се въведат наново по страниците в новия сайт.
 • Детайлно тестване, коригиране и оптимизиране на всички настройки в сайта и работата на компонентите.
 • Прехвърляне на новия сайт на мястото на стария. 

Смяната на плъгин може да е лесна, ако той не съхранява някакви данни, но само добавя функционалност. Докато плъгините, които съхраняват и обработват някакви допълни данни или настройки, може да се окажат трудни за подмяна.

Има ли безопасен начин за цялостно обновяване на сайта?

Когато сайтът е нов, обновяването на WordPress, темата и плъгините, не е толково рисково. Компонентите са със сравнително нова версия и все още не се е натрупало много съдържание.

Когато сайтът не е нов и в него вече има много съдържание, плъгини и сложни настройки, вероятността нещо да не сработи както трябва след обновление е по-голяма.

Безопасният начин за прилагане на цялостно обновление на сайта, така че нито посетителите да забележат нещо, нито работата му да се наруши, е чрез преминаването на 7 последователни стъпки. Вижте кои са те: 7 стъпки за цялостно обновяване на WordPress | Blog


WordPress е много жив и активен проект. В годината за него има по няколко нови версии, които подобряват различни аспекти от работата и сигурността на сайта. И само редовното обновяване е начинът да поддържате сайта си на ниво и в крак с новостите в технологиите и сигурността.

Редовното обновление на сайта е една от най-важните задачи от поддръжката му. Но тя може да е и една от най-времеемките и сложните, особено ако сайтът е активен и натоварен онлайн магазин. Когато видите, че нямате възможност да се погрижите за това сами, ние можем да Ви помогнем

Абонирайте се за СуперБлога, за да научавате първи най-важното и полезното от света на уеб, касаещо Вашия сайт и дигитално развитие.

Мадлена Методиева
Мадлена Методиева
Меган е част от СуперМаркетинг екипа. Мисията ѝ е старателно да попълва е-библиотеката на СуперХостинг.БГ с полезни и помощни статии.
5 1 vote
.
Абониране
Уведоми ме при
guest

0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments
Интернет: 3-те най-популярни мита

Интернет: 3-те най-популярни мита за глобалната мрежа [Аудио]

1
Какво е интернет и какво уеб? Дали интернет е собственост на някого? И дали интернет е еднакъв за всички хора? Вижте трите най-популярни мита за интернет!
6 причини за съобщение Internal Server Error 500

6 причини за съобщение Internal Server Error 500 [Аудио]

11
Причините за генерирането на това съобщение може да са най-различни - некоректно изпълняващ се скрипт в сайта, некоректни права на файлове и директории и други
Ето защо всеки фрийлансър се нуждае от сайт.

7 причини защо всеки фрийлансър се нуждае от сайт

0
За някои фрийлансъри сайтът не е под въпрос. Той е първото нещо. Разберете какви са причините, за които си заслужава като фрийлансър да си създадете сайт!