WordPress 5.2 – със защита при „бяла страница“ и данни за състоянието на сайта

Новата версия на WordPress 5.2 излезе официално вчера. Музикантът за тази версия е Джако Пасториъс.

В WordPress 5.2 има две нови функционалности, с които поддръжката на сайта става по-лесна. Първата функционалност е защита при фатална грешка от изпълнението на проблемен PHP код. Фаталните грешки често са причина за “бяла страница” при зареждането на сайта и администрацията му. С тази защита дори технически незапознатите потребители могат да отстранят “бялата страница” от сайта си. Втората функционалност е инструмент за разработчиците, чрез който те могат да получат детайлна информация за състоянието на сайта и конфигурацията на системата и сървърната среда.

Другите важни новости са, че минималната версия за PHP, която е нужна на WordPress 5.2, е увеличена до 5.6, а блок редакторът е още по-бърз и с няколко нови блока.

Защита при проблемна работа на плъгин или тема в сайта

При изпълнение на PHP кода на проблемен плъгин или тема, в сайта може да се генерират фатални грешки (fatal error). Тези грешки прекратяват изпълнението на PHP кода/скрипта и често са причина за показване на “бяла страница” (или “бял екран”) при зареждане на сайта или администрацията му.

В WordPress 5.2 е вградена защита, която се задейства автоматично при получаване на фатална грешка в сайта.

Кога може да се получи бяла страница в сайта/администрацията?

“Бяла страница” (white screen of death) може да се получи при промяна на PHP версията за сайта. Най-често, когато се активира по-нова версия на PHP и някой плъгин в сайта е с неактуален PHP код, който не може да работи с новата версия. Изпълнението на PHP кода на проблемния плъгин след това, предизвиква съобщения за фатална грешка в сайта.

За потребителите, които притежават нужните технически познания, справянето с “бялата страница” не е толкова трудно. Например може да деактивират проблемния плъгин, без да се логват в администрацията на сайта, като променят името на директорията му. За обикновените потребители обаче, “бялата страница” е доста неприятно и необичайно поведение за сайта им. И за да се справят с този проблем, се налага да потърсят съдействие от технически запознати потребители. С новата защита в WordPress те самите вече ще могат да се справят с фаталните грешки и “бялата страница”.

Кога се активира защитата и какво се случва на сайта в този момент?

Защитата от фатални грешки се активира при генериране на системно съобщение за фатална грешка, което предизвиква “бяла страница” или проблем при зареждането на сайта. Съобщенията за грешки, които не са фатални, няма да активират защитата.

При активиране на защитата се изпълняват следните действия от системата:

 • На сайта се поставя съобщение, уточняващо, че сайтът в момента изпитва технически проблем. 
 • Системата автоматично изпраща имейл нотификация до имейл адреса на администратора на сайта. В нотификацията се посочва съобщението за грешка и плъгина, който е предизвикал грешката.
 • В писмото се съдържа секретен линк, с кликването на който се активира “режим на възстановяване” (Recovery Mode) за сайта. Този режим на сайта е активен само за потребителя, който е кликнал линка и след това се е логнал в административния панел. Когато сайтът е в режим на възстановяване, проблемният плъгин е спрян автоматично.

Какво се случва в режим на възстановяване?

В режим на възстановяване проблемните плъгини са на пауза и не работят. Този режим е активен само за потребителя, който го е активирал. Останалите потребители ще виждат съобщението за техническа неизправност в сайта.

След като секретният линк е зареден в браузъра, за сайта се активира режим на възстановяване. Администраторът, който е заредил линка, се пренасочва към страницата на административния панел. След логване в панела, на таблото ще е налично съобщение, че сайтът е в режим на възстановяване.

Сайтът е в режим на възстановяване.

Сайтът е в режим на възстановяване.

На страницата с плъгини се намира нов раздел “Paused”. За спрените на пауза плъгини се предоставя повече информация като името на плъгина, адрес на грешката, както и самата грешка.

Плъгинът, генерирал фатална грешка, е на пауза (не е стартиран, но не е деактивиран).

Плъгинът, генерирал фатална грешка, е на пауза (не е стартиран, но не е деактивиран).

Вариантите за справяне с проблема, пред администратора на сайта, са няколко:

 1. Може да деактивира за постоянно проблемния плъгин. Ако е тема, може да активира друга тема.
 2. Може сам да отстрани проблема в кода на плъгина, като нанесе нужните корекции.
 3. Може да се обърне към разработчиците на плъгина, които да съдействат с отстраняването на проблема в кода на тяхната разработка.
 4. Може да деактивира режима на възстановяване, с бутона в администрацията “Exit Recovery Mode”.

Ако режимът на възстановяване бъде отменен, без реално проблемният плъгин да е обработен/деактивиран, защитата в системата ще се активира отново при зареждане на сайта.

Проверка на състоянието на сайта (Site Health)

Функционалността за проверка на състоянието на сайта и средата, в която той работи, Site Health вече е част от WordPress 5.2. В предишната версия 5.1 беше включена функционалността за засичане на използваната PHP версия от сайта и показване на нотификация, ако тя е по-ниска от 5.6.

С този инструмент администраторът може да извършва проверка на състоянието на сайта си. Опцията се намира в Инструменти » Site Health и има два раздела – Състояние и Информация. В страницата Състояние може да се проверят техническите показатели на използваните технологии от сайта, а в Информация са налични данни за конфигурацията и настройките на самата система.

Състояние на сайта

В страницата Състояние може да се видят резултати от множество тестове, които се прилагат върху сайта. Резултатите се подреждат в категории – Критични и Препоръчителни и тагове Сигурност и Производителност. Общата оценка за състоянието на сайта се формира от тези резултати, като критичните добавят повече тежест в оценката.

Показатели за статуса или състоянието на сайта.

Показатели за статуса или състоянието на сайта.

Към резултатите има допълнителна информация и съвети за подобряването на показателите и състоянието на сайта, линкове към помощни ресурси или към определени функционалности в администрацията.
Освен тестовете, които се извършват по подразбиране, разработчиците може да включат собствени тестове, както и да изключват вградените.

Някои от проверките за състоянието на сайта:

 • Актуалност на версията на WordPress – дали сайтът използва последната версия на WordPress.
 • Използвана от сайта PHP версия – ако версията е по-ниска от 5.6, тогава е препоръчително да се активира по-нова версия например PHP 7.3, 7.2 или 7.1.
 • Версията на сървъра за бази данни (MySQL/MariaDB).
 • Сигурна HTTPS връзка – дали за сайта е активирана и се използва сигурна връзка (https).

Информация за сайта

В страницата Информация са събрани данни за конфигурацията на WordPress системата и сървъра. 

Информация за конфигурацията на сайта и сървърната среда.

Информация за конфигурацията на сайта и сървърната среда.

Някои от данните за конфигурацията на сайта и сървъра са:

 • WordPress настройки и конфигурация (език на сайта, адрес, структура на постоянните адреси, използва ли се HTTPS, регистрацията в сайта позволена ли е, този сайт Мултисайт ли е и други).
 • Директории и размери (заето дисково пространство). В този раздел може да се видят всички системни директории на сайта, както и заетото дисково пространство от тях.
 • Активна тема. Коя е активната тема за сайта, каква е версията ѝ, автор, опции и други.
 • Други теми. Какви други теми има инсталирани в сайта.
 • Активни плъгини. Кои са активните плъгини в сайта, версии, автор.
 • Неактивни плъгини. Колко и кои са неактивните плъгини в сайта.
 • Обработка на медия. В този раздел може да се видят PHP библиотеките, които се използват от системата за обработката на изображенията.
 • Сървър. Информация за сървъра и използваните технологии като уеб сървър, PHP версия, PHP настройки и други.
 • База данни. Показва информация за базата данни като PHP разширението, което се използва за връзка с базата данни, версия на сървъра и клиента, потребител, име на база данни и други.
 • WordPress системни настройки. ABSPATH, WP_HOME, WP_CONTENT_DIR, WP_MAX_MEMORY_LIMIT и други.
 • Права на файловете и директориите. Показва дали системата има достъп до файловете и директориите.

С опцията Copy site info to clipboard може да се копират данните и да се предоставят към лицето, което отговаря за поддръжката и отстраняването на нередности в сайта. При копирането не се включват чувствителни данни като името и потребителя на базата данни и префикса на таблиците в нея.

PHP 5.6 е минималната версия за WordPress 5.2+

За WordPress минималната необходима версия на PHP вече е 5.6. Предишното повишаване на минималната PHP версия е през 2010г – PHP 5.2. До края на тази година (2019) може да има още едно повишаване на минималната версия – до 7+. Ако сайтът работи към момента с по-ниска от 5.6 версия на PHP, за да можете да го обновите до WordPress 5.2, ще е нужно да активирате по-нова версия (7+).

Съвет: Преди да превключите към PHP 7+, можете да тествате работата на сайта и компонентите му с тази версия, като създадете тестово копие на сайта през cPanel. След като създадете работното копие на сайта, активирайте новата PHP версия. Върху копието на сайта проверете дали всичко функционира коректно с тази нова PHP версия. Ако активирате нова PHP версия директно на реалния сайт и забележите, че някоя функционалност в него не работи коректно, винаги можете да превключите към предишна версия на PHP – през PHP Manager by SuperHosting в cPanel.

Новости в блок редактора

Блок редакторът е още по-бърз

При работа със съдържанието в редактора в новата версия WordPress 5.2, може да се усети голямо подобрение в скоростта и отзивчивостта му. Маркирането на блоковете и редактирането на съдържанието в тях е много по-бързо.

Посочените времена са за измерени за пост с ~36000 думи и ~1000 блока.
Посочените времена са за измерени за пост с ~36000 думи и ~1000 блока.

Нови блокове 

В блок редактора вече са налични новите блокове: RSS, Amazon Kindle, Search, Calendar, Tag Cloud.

Новият блок Tag Cloud

И тъй като вградените блокове вече са наистина много, следващата новост е именно за управление на показването им в редактора.

Мениджър за блокове

В новата версия на блок редактора е добавен мениджър за управление на блоковете. През този модул може да се избират блоковете, които ще се показват в инструмента за добавяне на блок (block inserter).

Мениджър на блоковете в блок редактора.

Мениджър на блоковете в блок редактора.

Интересните новости в други версии на WordPress: 5.4, 5.3, 5.2, 5.1, 5.0.

Абонирайте се за СуперБлога, за да научавате първи за най-интересните новости в новите версии на WordPress.

Мадлена Методиева
Мадлена Методиева
Меган е част от СуперМаркетинг екипа. Мисията ѝ е старателно да попълва е-библиотеката на СуперХостинг.БГ с полезни и помощни статии.
0 0 votes
.
Абониране
Уведоми ме при
guest

0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments
SaaS?

SaaS? Що е то и кое го прави най-подходящата платформа за Вашия онлайн магазин

0
SaaS услугата ви дава възможност лесно и бързо да стартирате собствен електронен магазин и да развивате бизнеса си в интернет.
11 мита за онлайн присъствието

11 мита за онлайн присъствието [Аудио]

2
Темата е: онлайн присъствие - от изграждането на сайт до неговото развитие и следователно развитието на Вашия бизнес. Разберете кой е първият мит за разбиване!
Какви са ползите от SSL сертификата за сайта и неговите потребители?

Какви са ползите от SSL сертификата за сайта и неговите потребители?

0
Използването на SSL сертификат и сигурна HTTPS връзка за сайта е категоричен показател, че държите на доверието и сигурността на посетителите му.