WordPress 5.3 – с много подобрения в редактора и нова тема Twenty Twenty

WordPress 5.3 е тук и носи името на американския джаз музикант Рахсан Роланд Кърк.

Тази нова версия е със стотици подобрения, поправки и новости, част от които са нова тема, подобрен стил на интерфейса в администрацията, подобрения във взаимодействието и работата с блок-редактора, нов блок и подобрения във вече съществуващите.

Блок-редакторът

От WordPress версия 5.0, в която редакторът се появи за пръв път, до новата 5.3, има цели 12 негови версии. Последната версия 6.5 на блок-редактора е включена в WordPress 5.3.

В редактора има един нов блок и много подобрения по вече съществуващите. Само част от многото новости са: подобрен стил на редактора като контраст, отношение към останалите елементи в административния прозорец, нов тип нотификации при успех/грешка, запис на моментното състояние на съдържанието в браузъра, по-естествено поведение при взаимодействие и други.

Нов блок Group

С Group блока вече е възможно да се групират няколко блока като един. Например параграф и списък могат да се групират в Group блок.

Новият блок Group, с който може да се обединяват блокове с различен тип съдържание.
Новият блок Group, с който може да се обединяват блокове с различен тип съдържание.

Group блокът предоставя опция за задаване на стил. За два различни типа блока, групирани в блок Group, можете да зададете един стил. Нещо, което не беше възможно досега и нямаше лесен начин за поставяне на един стил, обхващащ два блока с различно съдържание.

Подобрения по Column блока

Блокът за колони има нова опция за избор от предварително зададено оформление на колоните.

Избор на оформление за колоните.
Избор на оформление за колоните.

Също така вече за всяка колона може да се задава определен размер.

За всяка колона може да се зададе размер (в проценти или точни размери).
За всяка колона може да се зададе размер (в проценти или точни размери).

Подобрения в Button блока

В Button блока е добавена опцията Link Settings за избор дали препратката да се отваря в нов прозорец.

URL адресът на бутона ще се отваря в нов прозорец.
URL адресът на бутона ще се отваря в нов прозорец.

Подобрения в Table блока

В блока за таблица е добавена опцията за подравняване на текста в колоните.

Подравняване на текста в колоната.
Подравняване на текста в колоната.

Подобрение в нотификациите

Начинът за показване на съобщенията при действия с редактора е променен. В резултат на действия като запис, публикуване и други, вече се показват малки нотификации (snackbar notices), в долния ляв ъгъл на редактора.

Snackbar или toast нотификация в редактора.
Snackbar или toast нотификация в редактора.

Нотификациите се скриват след няколко секунди, като са по-малко разсейващи и не разместват елементите на дизайна.

Поведение „пишеща машина“

Поведението на редактора по време на работа със съдържанието е подобрено, като имитира това на пишеща машина. Тоест фокусът е винаги на реда, който е активен, а листът се премества нагоре или надолу.

Локален запис на съдържанието в редактора

15 секунди след всяка промяна по съдържанието в редактора ще се извършва запис локално в браузъра.

Локално запазено (в браузъра) копие на съдържанието в редактора.
Локално запазено (в браузъра) копие на съдържанието в редактора.

В случай че сесията се прекъсне, например страницата на редактора бъде презаредена, промените извършени преди 15 секунди ще може да се възстановят. Това е допълнително подсигуряване срещу загуба на съдържание, освен ревизиите, които се запазват автоматично в базата данни.

Нова тема 2020 (Twenty Twenty)

С последната за тази година нова основна версия на WordPress 5.3 идва и нова тема по подразбиране Twenty Twenty. Темата дава повече гъвкавост в дизайна и има по-добра интеграция с блок-редактора.

Новата 2020 и предишната 2019 теми в WordPress.
Новата 2020 и предишната 2019 теми в WordPress.

Темата предлага представяне на съдържанието в изчистен дизайн и с много добра четимост. За текста има специален шрифт Inter, от Rasmus Anderson. Този шрифт се зарежда по-бързо, тъй като всичките му вариации се съдържат в двата му файла.

Още новости

Site Health

Едно от подобренията във функционалността Site Health е премахването на процентите от индикатора за състояние. Вместо проценти вече ще се показват думите Should be improved или Good.

Индикатор за състоянието на сайта.
Индикатор за състоянието на сайта.

Друго подобрение е добавената периодична проверка за актуалността на административния имейл адрес.

Проверка за актуалност на административния имейл адрес.
Проверка за актуалност на административния имейл адрес.

През определен период от време, при логване в администрацията, ще се получава нотификация за потвърждение на административния имейл. Тази проверка е с цел да се предотврати невъзможност за достъп, в случай че имейлът вече не е функциониращ.

Обработка на големи изображения

Добавена е по-добра поддръжка и обработка на изображенията с голям размер, например такива направени с мобилно устройство, така че изображението да се показва в най-добро качество за уеб.

Изображенията, които са направени с мобилно устройство по принцип са с много голям размер като мегабайти и като резолюция. WordPress ще засича тези изображения и ще генерира техен вариант, който е с размери, оптимизирани за уеб.

При качване на изображение ще се проверява дали широчината или височината му е над 2560px. Ако е над този праг за размер, за изображението ще се създава преоразмерено копие. Оригиналният файл на изображението се записва в директорията за файлове, но не се използва. Той може да се използва в бъдеще за прегенериране на вариантите на изображението.

И още, изображенията се завъртат автоматично, спрямо това как са заснети. Данните за ориентацията на изображението са мета данни, намиращи се във файла му. Тези данни също ще се запазват.

Друго подобрение при обработката на изображенията е, че след генерирането на всеки вариант, в базата ще се записва мета информация за това. Така ще има потвърждение, че даденият вариант вече съществува. В случай че процесът по генериране на вариантите бъде прекъснат, при следващ опит за качване на изображението, генерирането ще се извърши само за липсващите размери. Досега записът на потвърждението се случваше едва след като всички варианти са генерирани.

Забраната за обхождане на сайта от ботове

Досега при активиране на опцията „discourage search engines from indexing this site“, във файла robots.txt се добавяше директивата:

Disallow: /

От версия 5.3 на WordPress методът за блокиране на ботове се променя, като предишният вече няма да се използва. Блокирането на ботовете ще се извършва с HTML мета тага:

<meta name='robots' content='noindex,nofollow' />

Така заден този таг означава: noindex – страницата няма да бъде записана в индекса на търсачките, или ако вече е записана, ще бъде премахната и nofollow – ботовете няма да обхождат препратките в сайта.

Когато дадена страница вече е записана в индекса и при следващо обхождане ботът види тага noindex, страницата ще бъде премахната от индекса. Което ще я премахне и от страниците с резултати (SERP). Тъй като е зададен и параметърът nofollow, ботът няма да може да последва връзките в страницата, и няма да види noindex тага за други страници в сайта. Ако има вече индексирани много страници от сайта, това може да забави премахването им от индекса.

Заявките за статичните ресурси в сайта като png, jpg, css, js и други се обработват от уеб сървъра. Когато уеб сървърът получи заявка за такъв ресурс, той няма да се обърне към WordPress (PHP) за обработка и проверка, но ще го потърси във файловата система на хостинг акаунта. Поради това ограничаването на ботовете от обхождане и индексиране на тези ресурси не може да се извърши с HTML мета тага, задаващ се от WordPress. Вместо това, ограничаването може да стане на ниво уеб сървър чрез задаване на хедъра X-Robots-Tag: noindex, nofollow. Този хедър може да се дефинира в .htaccess файла със следните директиви:

<IfModule mod_headers.c>
    Header set X-Robots-Tag "no-index, no-follow"
</IfModule>

Вижте повече в официалната страница на Google: Robots meta tag, data-nosnippet, and X-Robots-Tag specifications | Google

Бележка: Ограничаването на ботовете до сайта чрез тези техники може да се прилага за сайтовете, които са в разработка. За реален сайт, който не е в процес на разработка, не е препоръчително да се забранява обхождането му от ботовете, защото може да отпадне от резултатите в Google.

Атрибутът rel=„ugc“ за препратките в коментарите

WordPress по подразбиране добавя на всяка препратка в съдържанието на коментарите атрибута „rel=nofollow“, в HTML тага на препратката <a>. Атрибутът nofollow казва на ботовете на търсачките да не следват линка (да не го обхождат). За препратката към страницата на автора също се поставя „rel=nofollow“.

Атрибутът rel към препратка в коментар.
Атрибутът rel към препратка в коментар.

От WordPress 5.3 към този „rel“ атрибут ще се добавя и параметърът „ugc“. Това е един от наскоро обявените два параметъра от Google, който означава User Generated Content, и ще помага на Google за по-добро разбиране на същността на препратката.

Новият параметър ugc добавен към атрибута rel на препратката в коментара.
Новият параметър ugc добавен към атрибута rel на препратката в коментара.

Параметрите nofollow, ugc и sponsored означават, че препратката не трябва да се следва от бота.

Стилът в администрацията

Подобряването на стила в административния панел не е продиктувано от нуждата да стане по-красив или по-модерен, но от нуждата да се подобри достъпността и да се улесни използването му. Промените включват по-ясно разграничаване на елементите на дизайна, бутони, полета, текст.

Подобрен стил на административния панел.
Подобрен стил на административния панел.

Елементите, върху които е фокусирана промяната, са полетата за въвеждане, за избор, радиобутони, бутони, таблици, нотификации, метакутии и други. 

Опция за показване на паролата при логин в админа

Опцията за показване на въведената парола е налична на страниците за промяна на парола и при добавяне на нов потребител, сега вече е добавена и на страницата за логване в администрацията.

Опция за показване на паролата в страницата за достъп до админ панела.
Опция за показване на паролата в страницата за достъп до админ панела.

Пълна поддръжка на PHP 7.4

Още едно подобрение, което оставихме за финал, е: WordPress 5.3 е подготвен и за новата версия на PHP 7.4, която се очаква да бъде пусната в края на този месец. След като PHP версия 7.4 бъде добавена в cPanel, ще може да се активира за сайтовете, които вече са обновили WordPress до 5.3.


Във версия 5.3 на WordPress блок-редакторът е още по-бърз, с много подобрения, които улесняват процеса по създаване на съдържание, и работата с него е още по-голямо удоволствие. 

Какво ли да очакваме в следващата версия WordPress 5.4? Много интересни неща като опция за инсталиране на допълнителни блокове директно през блок-редактора, вградена в ядрото на WordPress поддръжка за забавено зареждане (lazy loading) на изображенията, автоматичен ресет на opcode кеша след промяна по файловете на сайта при обновяване на плъгин или тема и много други.

Интересните новости в други версии на WordPress: 5.5, 5.4, 5.3, 5.2, 5.1.

Абонирайте се за СуперБлога, за да научавате първи за най-интересните новости в новите версии на WordPress.

Мадлена Методиева
Мадлена Методиева
Меган е част от СуперМаркетинг екипа. Мисията ѝ е старателно да попълва е-библиотеката на СуперХостинг.БГ с полезни и помощни статии.
0 0 votes
.
Абониране
Уведоми ме при
guest

0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments
5 причини да изберете домейн .EU ( а защо не и .ЕЮ )

5 причини да изберете домейн .EU (а защо не и .ЕЮ )

0
Домейнът .EU е сравнително нов за пазара на домейни. От края 2016 година е един от най-популярните Top Level домейни.

Black Friday: Маркетинговата стратегия и нейните тънкости [Аудио]

0
Маркетинговата стратегия е инструмент, с който стратегически планирате бюджета, чрез какви канали и с какви послания ще достигнете до таргет потребителите Ви. 
Пренеси бизнеса си онлайн за няколко часа със собствен сайт

Пренеси бизнеса си онлайн за няколко часа със собствен сайт

0
Дойде моментът на практическите съвети как да пренесете бизнеса си от офлайн към онлайн със собствен сайт. Вижте повече!