Low-code/No-code тенденцията в разработката на приложения

Глобалната ситуация постави бизнесите пред ускорена дигитализация. Нуждата от приложения за бизнеса се увеличава постоянно. На пазара на дигитални инструменти набира сила новата Low-code/No-code тенденция. Това са платформи и инструменти за ускорено създаване на приложения, които дават на бизнесите от всякакво ниво възможността да намалят времето за разработка на приложения, да повишат оперативната си ефективност и да създават стойност за клиентите си по-бързо.

Бизнесът има нарастваща и все по-спешна нужда от приложения

Бизнесите процъфтяват чрез съкращаване на времето за разработка на софтуерните решения и чрез добавяне на ползи и стойност за клиентите си.

Ако дадено приложение или технологично решение, нововъведение или подобрение отнема например 8 месеца, за да бъде създадено и завършено, то това са 8 месеца, през които бизнесът не предлага очакваната стойност за клиентите си. 

Но освен за създаването на ползи за клиентите, бизнесът вече и разработва голяма част от приложенията, които се използват вътре в компанията – за бизнес процесите и работата на маркетинга, продажбите, клиентското обслужване и останалите отдели и звена. Ако дадено бизнес приложение отнема 8 месеца, за да бъде реализирано, то това са 8 месеца, през които оперативната ефективност не е на нивото, което се цели.

Невъзможността да се осигурят нужните приложения навреме се отразява в пропуснати ползи за клиентите и пропуснати възможности за повишаване на оперативната ефективност. 

А това, от своя страна, е като завързан голям камък за единия крак на бизнеса, който го забавя – намалена конкурентоспособност, пропуснати приходи, намаляваща мотивация на служителите, защото чакат да им се дадат в ръцете новите и по-добри възможности за по-бързо и по-качествено постигане на бизнес целите.

Ето още няколко важни причини за нарастващата нужда от приложения за бизнеса:

 • Създаване на нови ползи и стойност за потребителите;
 • Подобряване на клиентското преживяване;
 • Подобряване на работната ефективност;
 • Автоматизиране на процеси;
 • Въвеждане на иновации;
 • Поддържане на конкурентоспособност;
 • Генериране на приход;
 • И не на последно място – адаптация в променящата се глобална ситуация и новия отдалечен начин на работа. 

Стандартната разработка на приложения и недостиг на професионални разработчици

Нуждата от приложения основно се покрива чрез стандартната разработка на софтуер. Това е методът за създаване на софтуерни решения чрез писане на код от професионални разработчици. Разработката може да се извършва от вътрешния ИТ отдел (звено Разработки например) на компанията или от външни доставчици на софтуерни решения (аутсорсинг на ИТ отдела). Третият вариант е взимането на готов софтуер, който често не отговаря на 100% на изискванията и бизнес целите, но пък е бързо и по-изгодно решение.

Разработката на приложение „по мярка“ за бизнес целите и процесите е скъп и дългосрочен проект. Може да отнеме много месеци, докато новата стойност достигне до клиентите. А малките или стартиращи бизнеси изобщо не могат да си позволят подобно изчакване.

При големите бизнеси освен за бързото създаване на нови приложения, ИТ отделът или разработчиците се грижат и за проектите, които обещават някакво подобрение в продукта или услугата или са критично важни за поддръжка на съществуващите системи.

И така заявките, задачите и проектите, които се увеличават като брой и се бият по важност, кое първо да се реализира, дали да е стойността за клиента, или да е ефективността на служителите, затрупват ИТ отдела отвсякъде. Колкото по-голяма е купчината със задачи, толкова повече спада мотивацията на тези професионалисти, защото краят не му се вижда. 

За справянето с всичко това наведнъж или поне по-бързо, компаниите може да решат да увеличат екипите си от разработчици. Това създава голямо търсене за ИТ специалисти и професионални разработчици, от което се стига и до недостиг на такива кадри. Друго забавяне за бизнеса е наемането и въвеждането им, което заема допълнително време и ресурс.

Нуждата от по-бърза разработка на приложения, чрез които да се добави стойност или да се оптимизират процесите, както и недостигът на професионални разработчици, е предпоставка за насочване на вниманието на бизнеса към нови възможности – low-code/no-code платформи и инструменти.

Low-code/No-code разработка на приложения

Въпреки че low-code/no-code разработката на приложения не е нова идея в сферата на софтуерното изкуство, сега особено силно се усеща нарастващата ѝ полза за бизнеса.

„Над 65% от разработката на приложения през 2024 г. ще се извършва с low-code платформи.“

Gartner

„Глобалният пазар на low-code платформите за разработка ще достигне 44 млрд. долара през 2026 г. (от 16 млрд. за 2021г.).“

Research and Markets

Low-code/No-code е подход в разработката на приложения, погледнато от страната на разработчиците. Това е начин за създаване на приложения чрез използването на малко (low-) или никакъв (no-) код, което спестява на разработчиците много работа и писане на код. Разработката се извършва в LC/NC платформи, които предлагат визуален интерфейс, в който чрез drag&drop се подреждат функционалните компоненти и модули, които ще изграждат приложението.

OutSystems - low-code/no-code платформа за създаване на приложения.
OutSystems – LC/NC платформа за създаване на приложения, ориентирана повече към професионалните разработчици.

С low-code платформите може да се създават работещи приложения, но за допълнителни специфични функционалности ще има нужда от писане на код. Това ги прави подходящи предимно за разработчиците.

Mendix - low-code/no-code платформа за създаване на приложения.
Mendix – LC/NC платформа за създаване на приложения, която си е поставила за цел да се доближи максимално до цивилните разработчици.

При no-code платформите създаването на приложения не изисква нито ред ръчно написан код. Това ги прави достъпни за бизнес потребителите – служителите в компанията, които се превръщат в цивилни разработчици (citizen developer).

Всеки в компанията може да е разработчик (citizen development)

Citizen developer (цивилният разработчик) е служител, който създава приложения, с които решава определени бизнес казуси или оптимизира и автоматизира процеси. 

Цивилният разработчик е бизнес потребител с малко или никакво познание и опит в програмирането, който създава приложения с low-code/no-code инструменти. Например това може да е член от екипа на маркетинга или продажбите.

„Най-голям процент от разходите за технологични решения в организациите, извън традиционния ИТ бюджет, са за маркетинга (42%) и операциите (35%)“

State of the CIO

Бизнес потребителите познават своята област най-добре, затова те може да са идеалните разработчици на приложения, които оптимизират или автоматизират работните процеси. 

„85% от бизнес ръководителите вярват, че автоматизирането на част от работата ще даде на тях и на техните служители повече време да се фокусират върху целите, които наистина имат значение за компанията“

WorkMarket 2020 In(Sight) Report

Ако цивилните разработчици работят съвместно с ИТ специалистите, може да се създават сложни и много ефективни приложения.

„91% от ИТ ръководителите посочват, че пандемията е допринесла за по-тясно сътрудничество между ИТ екипите и бизнес потребителите, при справянето с предизвикателства“

State of Process Automation

Цивилната разработка е подходяща за стандартни процеси и често срещани случаи. За комплексните решения винаги ще остане нуждата от професионални ИТ специалисти и разработчици. Но цивилните разработчици могат да им спестят време и проекти. Така професионалните разработчици ще могат да се съсредоточат в по-сложните и критични проекти. Също така за цивилната разработка е добре да се въведе контрол и надзор, например от страна на ИТ специалистите. Причината за това е, че има голямо разнообразие от LC/NC платформи, от които цивилните разработчици може да избират и да използват в работата. ИТ отделът трябва да има поглед и контрол върху избора на платформи и създадените приложения, за да поддържа и следи качеството и сигурността.

Една от ползите на цивилната разработка е увеличаването на продуктивността на бизнеса. Служителите създават приложения, които решават непосредствените им проблеми и им помагат да повишат продуктивността си. Така помагат на компанията да намали оперативните разходи и да се намалят задачите и проектите към ИТ специалистите и разработчиците.

Въвеждането на бизнес потребителите в цивилната разработка ще изисква обучение в дадената платформа. Може да отнеме месец, два или повече, в зависимост от платформата. Но без обучение, те няма да могат да я използват пълноценно.

Low-code/No-code платформи

Разнообразието на LC/NC платформи, подходящи за различните нива бизнеси, е голямо. Low-code платформите еволюират в посока улесняване на връзката между ИТ и бизнеса, като предоставят no-code подход в разработката и така включват цивилните разработчици.

LC/NC платформите дават нужните опции за изграждането на модерни приложения – свързването с различни източници на данни, лесната работа с тях на десктоп и мобилни устройства, интеграции към всякакви други системи и технологии (CRM, CMS, AI, ML, Big Data).

Low-code платформи (предлагащи разработка и за бизнес потребители): 

Mendix low-code/no-code платформа за създаване на приложения.
Mendix LC/NC платформа за създаване на приложения.

Няколко примерни no-code платформи:

Google AppSheet - No-code платформа за създаване на приложения.
Google AppSheet – No-code платформа за създаване на приложения.

Бъдещето на LC/NC разработката изглежда се слива с другата тенденция за използването на AI (изкуствен интелект) в приложенията, която пък дава в ръцете на бизнеса прогнозирането и автоматизирането. Пътищата на двете тенденции вече се застъпват в някои съществуващи LC/NC платформи, които предоставят опции за обработка на данните и автоматизиране на процеси с AI.

Low-code/No-code – погледнато от потребителска гледна точка

Съществува разминаване в значението на low-code/no-code за разработчиците и за обикновените потребители.

За разработчиците: Low-code/No-code за разработчиците означава методология за разработване на приложения, а не начинът, по който се използва дадено приложение. LC/NC разработката се доближава повече до BPMN (Business Process Model and Notation). LC/NC платформите са за разработка на приложения с фокус върху бизнес операции и процеси, не толкова върху създаването на уеб страници. 

За обикновените потребители: Low-code/No-code разработка може да означава, че могат да си направят уебсайт или онлайн магазин, без да е нужно да пишат код и да разбират от програмиране. 

Ако говорим за low-code/no-code платформи, погледнато от потребителска гледна точка, от позицията на ползватели на дадено приложение, можем да видим WordPress като no-code платформа (с възможности за low-code подход), а Сайт билдър и Shopiko като чисти no-code платформи. 

WordPress може да се използва като no-code платформа за създаване на сайтове до момента, в който не се наложи някаква специфична функционалност, която може да се осъществи с писане на код (разработка на плъгин, тема).

Сайт билдър и Shopiko са чисти no-code платформи за създаване на уебсайтове и онлайн магазини. Но все пак предлагат минимални low-code възможности. Например може да се добавя CSS и JS код, за да се промени стила или да се добавят някакви динамични ефекти. Специфичните нови функционалности и възможности в Сайт билдър и Shopiko се разработват и добавят от доставчика на услугата (например: Подобрения в Shopiko; Подобрения в Сайт билдър). 

Вижте какви са най-интересните и често срещани вярвания и митове, които се свързват със SaaS услугите: 🔗 7+1 мита за SaaS услугите | Blog

С тези no-code инструменти всеки в компанията може да създаде уебсайта или онлайн магазина на бизнеса в рамките на часове или дни, вместо за месеци с традиционната разработка на приложения.

Сайт билдър

Сайт билдър - No-code платформа за създаване на уебсайт, с която може да се справи всеки в компанията.
Сайт билдър – No-code платформа за създаване на уебсайт, с която може да се справи всеки в компанията.

„Предвид факта, че нямаме силно дигитален човек в екипа, за нас беше важно платформата (Сайт билдър) да е лесна за работа и гъвкава спрямо нуждите ни.“

Frudada – сладкото удоволствие да стартираш бизнес

Вижте още: Какво е Сайт билдър? | Help

Shopiko

Shopiko - No-code платформа за бързо и лесно създаване на онлайн магазин от всеки служител в компанията.
Shopiko – No-code платформа за бързо и лесно създаване на онлайн магазин от всеки служител в компанията.

„Харесва ни, че платформата (Shopiko) е интуитивна. Всъщност дори човек да не е толкова компютърно грамотен, би могъл лесно да се ориентира как да се случват нещата. Също така има основните елементи, за да може един сайт да функционира добре, тоест да бъде лесен за използване от клиента.“

MaKaSa.ORG – вдъхновение от Италия за семеен бизнес в България

Тази платформи предлагат всички нужни функционалности и интеграции, за да може да се изгради напълно функционален уебсайт или онлайн магазин.

Някои от интеграциите на Сайт билдър и Shopiko:

 • чат за експресна комуникация;
 • маркетинг инструменти като Google Analytics, Facebook Pixel и др.;
 • разплащателни методи и модули за доставка (при Shopiko);
 • изскачащи (Pop-up) прозорци с промо оферти и др.

Заключение

Low-code/No-code платформите предлагат убедителни ползи за бизнеса като повишена продуктивност в професионалната и цивилната разработка на приложения, както и ускорено реализиране на ползи и стойност за клиентите.

За разлика от професионалните LC/NC платформи, no-code SaaS платформите са бързи и лесни за интегриране към бизнеса, защото не изискват специално обучение или промяна в бизнес процесите.

Какво е Вашето виждане като потребител или разработчик за развитието на LC/NC тенденцията у нас?

Абонирайте се за СуперБлога, за да научавате първи най-важното и полезното от света на уеб, касаещо Вашия сайт и дигитално развитие.

Мадлена Методиева
Мадлена Методиева
Меган е част от СуперМаркетинг екипа. Мисията ѝ е старателно да попълва е-библиотеката на СуперХостинг.БГ с полезни и помощни статии.
5 1 vote
.
Абониране
Уведоми ме при
guest

0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments

Black Friday: Рано пиле… на Черен петък триумфира или кога и как да започнете...

0
Вижте стъпките по подготовката на онлайн магазина, стоката и служителите Ви за Черен петък (Black Friday). Вземете нещо за писане и запретвайте ръкави!
5 причини да изберете домейн .EU ( а защо не и .ЕЮ )

5 причини да изберете домейн .EU (а защо не и .ЕЮ )

0
Домейнът .EU е сравнително нов за пазара на домейни. От края 2016 година е един от най-популярните Top Level домейни.
Какви са причините за изоставените колички?

7 причини клиентите Ви да изоставят количките си

0
Тъй като множество магазини са афектирани от този феномен, създадохме списък с най-честите причини клиентите да изоставят количките си. Разберете кои са те!