ChatGPT, AI … и WordPress?

Това е интересна тема, нали? 

А как решихме да пишем за нея?

Бяхме на WordCamp София 2023! 

WordCamp събитията са възможност за феновете на платформата, които не са от техническата страна на нещата, да се запознаят с интересни теми и да научат за новите технологии, допринасящи някаква полза за цялата WordPress екосистема.

Тази година на WordCamp София 2023 бяха засегнати две много интересни теми – ChatGPT и Web3 (blockchain).

Тъй като и двете технологии са доста технически по своята същност, решихме тази година да направим нещо като „допълнение-разяснение“ към лекциите. Надяваме се то да е от полза за тези от Вас, които са пропуснали кемпа или още не са добили представа какво са тези технологии и за какво може да се използват в WordPress сайта.

Втората тема Web3 (blockchain) разглеждаме в следваща статия.

WordCamp 2023 София (избрана тема)

Приятел ли е ChatGPT или враг на WordPress общността? (Атанас Йонков)

Лекция: ChatGPT for the WordPress Community – a Friend or Foe? - Атанас Йонков
Лекция: ChatGPT for the WordPress Community – a Friend or a Foe? – Атанас Йонков

Ние определено останахме с впечатление от лекцията, че ChatGPT не е враг (все още) на WordPress общността. Донякъде очаквахме малко по-апокалиптични прогнози, но слава богу, такива нямаше. 

Ето няколко интересни извадки от лекцията:

 • Не се доверявайте сляпо на отговорите на ИИ чатбота, той не е истински експерт по дадената тема, но просто сглобява текста си от вече налично съдържание;
 • И няколко примера за функционалности в WordPress сайта, използващи ChatGPT:
  • Интелигентен чатбот в сайта;
  • Създаване на съдържание;
  • Автоматичен превод;
  • SEO оптимизация, генериране за заглавия, описания;
  • Генериране на изображения;
  • и други.

Темата за ChatGPT и изкуствения интелект (ИИ) е много гореща напоследък. Това, което разбрахме от лекцията е, че не е само ChatGPT, но има и много други проекти за ИИ, предлагащи подобни функционалности.

Какво е ChatGPT?

ChatGPT е чатбот с изкуствен интелект (ИИ), който може да дискутира свободно на почти всякаква тема. Той е предварително обучен/трениран върху големи количества текстови данни, от което има способността да „разбира“ как работи човешкият език. Това му позволява да подрежда думи, да формира изречения и текстове, доближаващи се до тези, създавани от хората.

Самото уеб приложение, което е достъпно в уеб на адрес https://chat.openai.com, представлява интерфейс, чрез който ние можем да взаимодействаме със сложна компютърна програма, която работи на мощни сървъри, намиращи се някъде в интернет.

Вижте още интересна информация за ИИ и ChatGPT във видеото: Бъдещето е тук! Всичко, което трябва да знаете за AI и модели като ChatGPT с експерта Павел Павлов. 

Малко по-подробното обяснение за ChatGPT

ChatGPT е сложна програма, която в същността си е голям езиков модел (LLM, Large Language Model), базиран на GPT (Generative Pre-trained Transformer) архитектурата, разработена от OpenAI. 

LLM (Large Language Model)

(голям езиков модел)

Големият езиков модел е компютърна програма (изкуствена невронна мрежа*), която с помощта на много голямо количество текстови данни (книги, статии, уеб страници и др.) е обучена (тренирана) да разбира как работи езикът ни (естествения език, Natural Language) – как думите се подреждат една след друга в изречения, които след това се сглобяват в разбираем за нас хората текст.

*Artificial neural network (изкуствена невронна мрежа) ↴

Изкуствените невронни мрежи са компютърна (изчислителна) симулация на биологичните невронни мрежи в мозъка на човека. Те имат изкуствени неврони (възли) и изкуствени синапси (връзките между тях), а сигналите и комуникацията между невроните е пресъздадена чрез сложни алгоритми.

Neural circuit - Wikipedia
Neural circuit – Wikipedia

Изследвания върху възможността за създаване на модел на изкуствен интелект чрез изкуствена невронна мрежа започват в началото на 20 в. А първите изчислителни машини, с които се създават симулации на първична невронна мрежа, се наричат тогава „калкулатори“. С развитието и увеличаването на изчислителната мощ на компютрите през следващите години става възможно добавянето на повече пластове (от неврони – входен, средни или невидими и изходен) в мрежата и използването на много сложни изчислителни алгоритми, които симулират различни способности на мозъка като например способността да разпознава и различава модели и да се учи.

Невронните мрежи са начин за машинно (само)обучение, при който машината се учи да извършва определена задача, като анализира предварително подадени примери. Например за да може да различи образа на котка в едно изображение, моделът предварително е трениран/обучен върху много голям брой изображения на котки, от което той си изгражда „представа“ за характерните черти на обекта, който трябва да бъде разпознат или класифициран. 

Способността на ChatGPT да разбира езика и знанието, което има, идва от неговото обучение върху голямо количество текстови данни (което го прави и езиков модел). Някои от езиковите ресурси, върху които е обучаван, са от Wikipedia, определени сайтове в интернет и други специфични големи езикови ресурси.

Докато способността му да генерира отговори на въпроси и твърдения идва от GPT архитектурата, която използва. 

GPT (Generative Pre-trained Transformer)

(предварително трениран трансформатор*, способен да генерира текст)

*Transformer ↴

Transformer е тип архитектура на изкуствена невронна мрежа, която през последните години става много популярна в сферата на NLP (Natural Language Processing, обработката на естествени езици).

Трансформър архитектурата се появява през 2017 г. в изследователски доклад на Google.

От тогава се използва в различни приложения за обработка на естествен език – за езиково моделиране, превод и отговаряне на въпроси.

Идеята на тази архитектура е да се обработват наведнъж цели поредици от данни (като думите в изречение). Това е различно от традиционните архитектури (невронни мрежи като RNN), които обработват по един елемент от поредицата в даден момент. 

Една ключова способност на Трансформър мрежата е, че може да „вижда“ много напред в поредността и да хваща далечни зависимости между елементите, което е важно за „разбирането“ на значението на текста.

Именно тази архитектура е заимствана от OpenAI в техния проект GPT (в който са съчетани Transformer архитектурата с предварителното трениране (Pre-Training) върху големи обеми от текстови данни и способността за генериране (Generative) на текст). Повече за изследователския проект на OpenAI от юни 2018 г. можете да прочете в документа: Improving Language Understanding by Generative Pre-Training.

GPT е тип имплементация на голям езиков модел. Съществуват различни типове и имплементации на езиковите модели, например:

 • Базирани на Transformer архитектурата. Тези езикови модели използват архитектура на невронната мрежа, наречена transformer, която им позволява да обработват паралелно големи количества от текстови данни. Използват се в приложения за езиково моделиране, генериране на текст, преводи. Някои от примерите за такива езикови модели са:
 • N-gram езикови модели. Използват статистически анализ, за да предскажат вероятността на определени думи или фрази да се появят в определена поредност. Използват се в приложения за предсказване на текст, коригиране на граматиката и машинен превод.
 • RNN (Recurrent Neural Network) езикови модели. Използват тип невронна мрежа, която е проектирана да обработва последователни данни, като изречения и параграфи. Използват се в приложения за генериране на текст и преводи.

И така, ChatGPT е голям езиков модел (LLM), чиято невронна мрежа има трансформаторна (Transformer) архитектура, предварително трениран е (Pre-Trained) върху голям обем текстови данни и е способен да генерира (Generative) текст (изречения, параграфи) в отговор на заявка.

След първия езиков модел GPT-1 (юни 2018 г.) OpenAI създават следващи негови по-добри версии – GPT-2, GPT-3 (чиято подобрена версия GPT-3.5 е пусната за широката публика чрез ChatGPT през ноември 2022 г.) и най-новият към момента е GPT-4.

Генериране на изображения

А какво ще стане ако се комбинират способностите на два различни модела на изкуствен интелект? Например езиковия модел с дифузионния модел ще създаде ИИ модел, който може да генерира изображения на база текстовото им описание.

Само един пример за подобен ИИ модел е разработката Imagen на Google.

Друг пример е DALL-E на OpenAI.

Способностите на ChatGPT

Една от основните характеристики на чатбота е, че се държи като приятелски настроен събеседник 🙂 В началото може да Ви настръхне косата от отговорите му, които са много детайлни и поразително изглеждат сякаш са дадени от супер интелигентен човек. Само когато в разговора си с него достигнете до някое негово „ограничение“ или „халюцинация“, косата Ви може спокойно да се върне в естествената си позиция.

Само някои от способностите му са:

 • Водене на дискусия;
 • Генериране и проверка на програмен код;
 • Превод от и на различни езици;
 • Генериране и проверка на текст (статии, пиеси, учебни планове) и др.

Още по-интересно е, че за някои способности може и все още да не знаем, защото не сме ги открили (вижте повече за emergent abilities в LLMs: “These abilities are discovered rather than programmed-in or designed, in some cases only after the LLM has been publicly deployed.”).

А за какво в сайта може да се използват тези способности:

 • Чатбот за обслужване на клиенти. Ако чатботът се обучи върху наличното съдържание, като вече проведените разговори с клиенти и помощната документация, той ще може да помага на клиентите с подходящи отговори и насоки (и отделно би могъл да задейства автоматично процеси, да изпраща нотификации и всякакви други действия, които биха могли да се програмират);
 • Създаване на съдържание. Освен че може да генерира завършен текст на дадена тема, чатботът може да предложи и идеи за ново съдържание. Също така може да служи за проверка на вече създаден текст;
 • Помощ в SEO оптимизацията. Чатботът може да предложи подходящи заглавия, описания и възможни вътрешни препратки между статиите.

Освен за сайтовете, ChatGPT може да се използва като помощен инструмент при научаването на чужд език, проучването на теми и разбирането им и др.

Алтернативи на ChatGPT?

След пускането на ChatGPT много скоростно се появиха и негови алтернативи.

Ето някои от тях.

HuggingChat

https://huggingface.co/chat/

HuggingChat е свободно достъпен ИИ чатбот. 

HuggingChat

Чатботът използва OpenAssistant LLaMA-Based Models. 

Open Assistant

https://open-assistant.io/

Open Assistant е свободно достъпен ИИ чатбот. 

Open Assistant Chat

Чатботът използва OpenAssistant LLaMA-Based Models. Но за разлика от HuggingChat тук можете да правите фини настройки за поведението на чатбота, да променяте някои параметри за отговорите му.

Perplexity

https://www.perplexity.ai/

Perplexity Chat

Това не е обикновен ИИ чатбот, но чатбот-търсачка, която освен че дава отговори, добавя към тях и препратки към източниците в интернет, от които е почерпила информацията.

Bing Chat

https://www.bing.com/

Bing Chat

Към търсачката Bing е добавен чатбот, използващ последните версии на GPT езиковия модел.

Можете да го използвате само в браузъра Edge и само ако имате акаунт в Microsoft.com.

Character.ai

https://beta.character.ai/

Ако искате да си поговорите с Илън Мъск, Марк Зукърбърг, Тони Старк (от Железният човек), Сократ или някоя друга интересна личност, може да опитате с чатбота Character.AI.

Разбира се, трябва да имате предвид, че всичко, което чатботът Ви казва, е измислено, или поне така ни предупреждават авторите на ИИ чата. Разработчиците на Character.AI са участвали по-рано в разработката на LaMDA езиковия модел на Google.

(Мъск обяви официално проекта си за изкуствен интелект – xAI, чиято цел ще е да „разбере истинската същност/природа на вселената“…)

Допълнителни ИИ инструменти може да намерите и разгледате в каталози като: https://easywithai.com/ 

Интеграции на ИИ в WordPress

Все повече разработчици на плъгини проучват възможностите за интеграция на ChatGPT и други ИИ модели в WordPress.

Някои от най-популярните плъгини като например All In One SEO (плъгин за SEO оптимизация), вече добавиха ИИ към функционалностите си.

В директорията с плъгини за WordPress можете да намерите най-различни функционалности, използващи ИИ.

Ако се интересувате от възможностите и перспективите, които ИИ отваря за WordPress индустрията, не пропускайте конференцията на HummanMade „AI for WordPress“ (Everything you need to know about Open AI and WordPress).

AI Engine

Ето един интересен плъгин (свободно достъпен) – AI Engine, с който можете да добавите най-популярните способности на ИИ към момента – чатбот, генериране на текст и изображения.

AI Engine

AI Engine е многофункционален плъгин, с който можете да добавите в сайта си:

 • Чатбот с възможност за тренирането му (чрез разговор или база данни от текстове);
 • Генератор на съдържание: създаване на статии, заглавия, описания, попълване на описания за продуктите (WooCommerce);
 • Генератор на изображения.

За да използвате функционалностите, ще е нужно да имате акаунт в OpenAI.


Използването на функционалности в сайта, задвижвани от изкуствен интелект като ChatGPT, може да доведе до по-ефективно обслужване на запитвания от клиенти (чрез чатбот), по-ангажиращо потребителско изживяване (чрез създаване на по-добро съдържание) и до по-добра видимост в търсачките (чрез подобрена SEO оптимизация).

Абонирайте се за СуперБлога, за да научавате първи най-важното и полезното от света на уеб, касаещо Вашия сайт и дигитално развитие.

Мадлена Методиева
Мадлена Методиева
Меган е част от СуперМаркетинг екипа. Мисията ѝ е старателно да попълва е-библиотеката на СуперХостинг.БГ с полезни и помощни статии.
5 4 votes
.
Абониране
Уведоми ме при
guest

0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments
Блог статия - популяризация на съдържание

Написах статия: 9 идеи за повече посетители на Вашия блог

0
Написахте блог статия. Поздравления! А сега накъде? Вижте нашите предложения за успешна популяризация на блог статии. Повече в СуперБлога!
Сайтът не е само за хора с бизнес и търговия.

6 идеи за сайт, различен от онлайн магазин

8
Ако първата ви асоциация със сайт е онлайн магазин… замислете се пак. Има много други видове сайтове, които не търгуват онлайн, но си струва да се посещават.
Какво е CMS (Content Management System)?

Какво е CMS (система за управление на съдържание)?

0
CMS (система за управление на съдържание) е софтуерен инструмент за лесно и бързо създаване на сайт и след това лесно поддържане на съдържанието в него.