За какво се използва Python и какви са ползите му?

Python е един от най-популярните програмни езици, който се използва в много и различни сфери – от разработката на уеб приложения и такива за десктоп среда, до анализ на данни и управление на обучителни модели за машинно обучение (machine learning).  

Какво е Python?

Python (произнася се „пайтън“) е език за програмиране, създаден от Гуидо ван Росум през 1990 г. Python e програмен език с общо предназначение, за разлика например от PHP, чието основно предназначение е за използване в уеб. Python е много по-лесен за научаване, сравнен с други програмни езици. Приложенията, написани на Python, са компактни и с лесно четим код за разработчиците, като често са и по-кратки от еквивалентните им, написани например на C/C++.

Python е инсталиран в повечето GNU/Linux дистрибуции.

Създателят на Python е фен на британската комедийната група „Monty Python“. И в нейна чест той кръщава програмния си език Python.

Разработчиците, които използват Python, поставят на първо място следните му ползи:

 • страхотни библиотеки,
 • голямо подкрепящо общество и фенове,
 • четим код, лесна и бърза разработка. 

Една от другите големи ползи на езика, още преди разработчикът да е започнал да го използва, е, че е лесен за научаване. Това го прави много достъпен за начинаещи програмисти.

Плюсове на трите езика, посочени от разработчиците в stackshare.io.
Плюсове на трите езика, посочени от разработчиците в stackshare.io.

Ето и какви са ползите от Python.

Четим и красив Python код

Кодът на Python изглежда много близко до начина, по който хората мислят. Това означава език от високо ниво – детайлите, които „машината“ разбира като управление на паметта, пойнтери и други, са скрити зад думи, а изказът наподобява използването на човешкия език. Например в Python можем да използваме една дума „readfile“, която интерпретаторът превежда като „отваряне на файла, позициониране на пойнтера в началото му, четене докато не се стигне EOF (End Of File)“. За същото например в езика C, всеки детайл е нужно да се опише в допълнителен код.

Примерен код на Python и C++ с една и съща цел.
Примерен код на Python и C++ с една и съща цел.

Синтаксисът на Python е лесен и позволява с по-малко редове код да се постига повече, сравнено с други програмни езици. Ако продължим аналогията с човешкия език, можем да кажем, че с Python говориш малко, но казваш много. Това обаче има и една друга страна – колкото по-малко говориш в даден програмен език, толкова повече работа трябва да върши интерпретаторът. В такива случаи това се отразява в повишена консумация на ресурси (процесор и време например).

Код на Python.
Код на Python.

Освен разбираемостта, за определението за красив код спомага и изричната подредба на кода – чрез празни отстояния. За разлика от PHP например, подредбата на кода в Python има значение при изпълнението му. 

Поради тези характеристики на езика, създаването на приложения с Python е по-бързо и лесно, отколкото с език от по-ниско ниво като например C, Java и други. Това се отразява в по-голяма продуктивност в разработката, защото изисква по-малко време, усилие и редове код, за да се постигнат целите. Другата полза от лесно четимия код е, че прави дебъгването и поддръжката му по-лесна.

Python се препоръчва за начинаещи като първи програмен език.

Open Source и страхотни библиотеки

Python е с отворен код и голяма общност от фенове, програмисти, разработчици и експерти в областта на данните.

Python е с модулен дизайн – има едно основно ядро, което няма предпочитания към целите или средата, в която ще се използва. Към ядрото може да се добавят модули или библиотеки, които го правят подходящ за различни среди и цели.

Тъй като езикът е с отворен код и на достойна възраст, към него има създадени голям брой модули, които разширяват обхвата на употребата му. Голямата общност генерира и голям брой модули и подобрения по езика. Постоянно има нови версии. Има и фондация (Python Software Foundation), която съблюдава качеството и посоката на развитие на езика.

Към Python има официално хранилище – PyPI (Python Package Index), в което се публикуват Python модули. В хранилището има над 200 хил. модула, а на ден се правят милиони изтегляния.

През пакетния мениджър pip може да се извършва инсталация на тези модули.

Например ако искате да инсталирате Django, може да използвате:

pip install django

Python има стандартна библиотека, която покрива нуждите за много задачи, но когато е нужно нещо повече или различно – има подходящ модул за целта.

Широко приложение

Python се използва за най-различни цели – уеб приложения, машинно обучение, десктоп приложения, специфични софтуерни инструменти и системни скриптове, обработка на изображения, графичен дизайн и други. Той е навсякъде! 

Ето кратък списък за какво се използва Python:

 • GUI базирани десктоп приложения;
 • Обработка на изображения и графичен дизайн;
 • Игри;
 • Уеб приложения, уеб сайтове, уеб софтуерни рамки;
 • Корпоративни и бизнес приложения;
 • Мрежови приложения и операции;
 • Научни цели – изследвания и изчисления и наука за данните;
 • Прототипи на софтуерни продукти (prototyping).

Python за уеб

Въпреки че Python не е създаден с мисълта или целта да се използва специално за уеб, към него има създадени много модули, с които може да се създават уеб приложения и сайтове. 

Някои от най-популярните уеб платформи и библиотеки за уеб са: Django, Pyramid, Bottle, Tornado, Flask, web2py. Отделно има и CMS платформи като Plone и django CMS.

Python за Data Science (наука за данните)

Широкото възприемане на Python в научните сфери се дължи на обширната и зряла колекция от инструменти за математически функции и статистика, както и на леснотата на използване на езика. В резултат на това Python се е превърнал в препоръчителния език за програмиране и разработване на системи за машинно обучение, моделиране и анализ на големи данни (Big Data).

Няколко Python инструмента за научната сфера: SciPy, Pandas, IPython.

Като алтернатива на Python се дава езикът „R“. Това е език за данни, който предоставя голямо разнообразие от статистически (линейно и нелинейно моделиране, класически статистически тестове, анализ на времеви редове, класификация, клъстериране) и графични техники и е много разширяем.

Кой използва Python?

Всякакви компании в различни сектори използват Python.

Ето две големи компании, които използват Python и дори привличат създателя му Гуидо да работи за тях:

 • Google: от 2005 до 2012 г. Гуидо работи за Google;
 • Dropbox: от 2013 до 2019 г. Гуидо работи за Dropbox;  

В Google Python е един от най-уважаваните езици още от създаването на компанията. Въпреки че не открихме официални източници да го потвърдят, една от причините, освен че е с четим код и лесен за поддръжка, може да е това, че Google работи, обработва и анализира данни – много голямо количество данни. А първоначалното решение на създателите на Google, да се използва Python, е красноречиво:

„Python където можем, C++ където се налага“
„Python where we can, C++ where we must“

Stack Overflow – Heavy usage of Python at Google

В Dropbox използването на Python е преминало стандартните граници и възможности на езика, като Гуидо създава специална модификация на интерпретатора, която използва и JIT. За Dropbox използването на Python е позволило:

„достигнахме до 40 мил. потребители, без да се налага да пишем хиляди редове C код.“
„we could get to 40m users without having to write thousands of lines of C code.“

How Did Dropbox Scale To 175M Users?

Други примери за компании, които използват Python, са: Netflix, Uber, Pinterest, Instagram, Spotify, Reddit и много други.

Интересът към Python расте

Освен описаните дотук ползи на този език, едно външно влияние оказва допълнителен тласък в разрастване на интереса – големите данни и по-точно постоянното им разрастване.

Python е много добър за работата с данни, огромни обеми от данни. А данните в глобален мащаб се увеличават постоянно с всяка изминала (минута) година. Интернет на нещата, персонализираното изживяване на потребителите, събирането на статистически данни, с цел прогноза, конкурентно предимство или вземане на решение – във всяка сфера на човешкия и планетарния живот се генерират данни. Python е един от най-често използваните инструменти от експертите в областта на анализирането на данните. 

Към разрастването на данните глобално ще добавим и Covid19 обстановката. Всякакви данни се събират – приложения за записване на здравословното състояние на потребителите, данни за протичането и развитието на обстановката и всичко друго, което е свързано с тази тема. Обстановката може да допринесе за увеличаване на интереса към Python дори още повече, когато събраните данни ще е нужно да се анализират. 

Един друг пример: Pinterest генерира по 100 терабайта данни всеки ден, които след това и анализира.

В статистиката за най-популярен програмен език на TIOBE (базира се на количеството търсения на името на езика в различните търсачки) за 2022 и 2023 г. Python е на първо място.

Интересът към питон се увеличава. - TIOBE Index.
Интересът към Python – TIOBE Index.

Още малко статистики за Python.

Според проучването на Stack Overflow (Developer Survey) за 2020 г. Python беше най-желаният език за научаване от разработчиците, които все още не го използват. За 2022 и 2023 г. е на второ място.

Python в хостинга

Python се поддържа при СуперХостинг.БГ към всички видове хостинг услуги – споделен хостинг, Managed VPS и VPS.

На споделен хостинг и Managed VPS Python често може да се види използван със софтуерната уеб рамка Django.

За да имате по-лесен контрол върху Python средата и настройките ѝ в хостинг акаунта, можете да използвате инструмента Setup Python App в cPanel. През него можете да променяте версията на Python, да инсталирате Python модули, да изпълнявате команди във виртуалната среда и да рестартирате Python приложението. 

🔗 Създаване на виртуална среда за Python приложения в cPanel | Help

🔗 Инсталиране на Django в хостинг акаунта | Help

Пълните възможности на Python може да се изпълнят само при услугата виртуален сървър (VPS). На виртуалния сървър може да се инсталират и настроят всякакви Python библиотеки, инструменти, уеб рамки, приложения. 

🔗 Какво може Nikola? | Blog

Заключение 

С Python разработчиците „кодят“ по-бързо, което оптимизира времето за създаването на продукта. Същевременно поддръжката на кода е по-лесна поради лесната му четимост. Благодарение на големия брой страхотни Python библиотеки, разработчиците не трябва да създават всичко от нулата и използват вече създадени инструменти. 

Ако имате нужда от програмен език, който да е лесен, и същевременно имате големи данни, които трябва да анализирате, и отделно от това оперирате в уеб, тогава първият Ви избор ще е Python. Това, разбира се, е оптималната комбинация от нужди, но дори да не Ви трябва за големи данни, Python е изборът, когато скоростта на разработка е по-важна от скоростта на продукта (приложението).

Ако сте начинаещ ентусиаст и искате да изучавате програмиране, първо може да  започнете с Python. Този език ще Ви е много по-лесен и достъпен за научаване, отколкото например директно да скочите на C, C#, Java.

Вижте още: Интересът към Node.js, Python и Git се повишава | Blog

Абонирайте се за СуперБлога, за да научавате първи най-важното и полезното от света на уеб, касаещо Вашия сайт и дигитално развитие.

Мадлена Методиева
Мадлена Методиева
Меган е част от СуперМаркетинг екипа. Мисията ѝ е старателно да попълва е-библиотеката на СуперХостинг.БГ с полезни и помощни статии.
5 2 votes
.
Абониране
Уведоми ме при
guest

0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments
Блог статия - популяризация на съдържание

Написах статия: 9 идеи за повече посетители на Вашия блог

0
Написахте блог статия. Поздравления! А сега накъде? Вижте нашите предложения за успешна популяризация на блог статии. Повече в СуперБлога!
Пренеси бизнеса си онлайн за няколко часа със собствен сайт

Пренеси бизнеса си онлайн за няколко часа със собствен сайт

0
Дойде моментът на практическите съвети как да пренесете бизнеса си от офлайн към онлайн със собствен сайт. Вижте повече!
Съвети от СуперХостинг.БГ за уникарно име на фирма

Как да изберете уникално име на фирма?

0
Да измислите уникално име на фирма е предизвикателна задача. Даваме Ви ценни препоръки и идеи за перфектното име за Вашия бизнес. Разгледайте ги в СуперБлога.