За какво се използва Python и какви са ползите му?

Python е един от най-популярните програмни езици, който се използва в много и различни сфери – от разработката на уеб приложения и такива за десктоп среда, до анализ на данни и управление на обучителни модели за машинно обучение (machine learning).  

Какво е Python?

Python (произнася се „пайтън“) е език за програмиране, създаден от Гуидо ван Росум през 1990 г. Python e програмен език с общо предназначение, за разлика например от PHP, чието основно предназначение е за използване в уеб. Python е много по-лесен за научаване, сравнен с други програмни езици. Приложенията, написани на Python, са компактни и с лесно четим код за разработчиците, като често са и по-кратки от еквивалентните им, написани например на C/C++.

Python е инсталиран в повечето GNU/Linux дистрибуции.

Създателят на Python е фен на британската комедийната група „Monty Python“. И в нейна чест той кръщава програмния си език Python.

Разработчиците, които използват Python, поставят на първо място следните му ползи:

 • страхотни библиотеки,
 • голямо подкрепящо общество и фенове,
 • четим код, лесна и бърза разработка. 

Една от другите големи ползи на езика, още преди разработчикът да е започнал да го използва, е, че е лесен за научаване. Това го прави много достъпен за начинаещи програмисти.

Плюсове на трите езика, посочени от разработчиците в stackshare.io.
Плюсове на трите езика, посочени от разработчиците в stackshare.io.

Ето и какви са ползите от Python.

Четим и красив Python код

Кодът на Python изглежда много близко до начина, по който хората мислят. Това означава език от високо ниво – детайлите, които „машината“ разбира като управление на паметта, пойнтери и други, са скрити зад думи, а изказът наподобява използването на човешкия език. Например в Python можем да използваме една дума „readfile“, която интерпретаторът превежда като „отваряне на файла, позициониране на пойнтера в началото му, четене докато не се стигне EOF (End Of File)“. За същото например в езика C, всеки детайл е нужно да се опише в допълнителен код.

Примерен код на Python и C++ с една и съща цел.
Примерен код на Python и C++ с една и съща цел.

Синтаксисът на Python е лесен и позволява с по-малко редове код да се постига повече, сравнено с други програмни езици. Ако продължим аналогията с човешкия език, можем да кажем, че с Python говориш малко, но казваш много. Това обаче има и една друга страна – колкото по-малко говориш в даден програмен език, толкова повече работа трябва да върши интерпретаторът. В такива случаи това се отразява в повишена консумация на ресурси (процесор и време например).

Код на Python.
Код на Python.

Освен разбираемостта, за определението за красив код спомага и изричната подредба на кода – чрез празни отстояния. За разлика от PHP например, подредбата на кода в Python има значение при изпълнението му. 

Поради тези характеристики на езика, създаването на приложения с Python е по-бързо и лесно, отколкото с език от по-ниско ниво като например C, Java и други. Това се отразява в по-голяма продуктивност в разработката, защото изисква по-малко време, усилие и редове код, за да се постигнат целите. Другата полза от лесно четимия код е, че прави дебъгването и поддръжката му по-лесна.

Python се препоръчва за начинаещи като първи програмен език.

Open Source и страхотни библиотеки

Python е с отворен код и голяма общност от фенове, програмисти, разработчици и експерти в областта на данните.

Python е с модулен дизайн – има едно основно ядро, което няма предпочитания към целите или средата, в която ще се използва. Към ядрото може да се добавят модули или библиотеки, които го правят подходящ за различни среди и цели.

Тъй като езикът е с отворен код и на достойна възраст, към него има създадени голям брой модули, които разширяват обхвата на употребата му. Голямата общност генерира и голям брой модули и подобрения по езика. Постоянно има нови версии. Има и фондация (Python Software Foundation), която съблюдава качеството и посоката на развитие на езика.

Към Python има официално хранилище – PyPI (Python Package Index), в което се публикуват Python модули. В хранилището има над 200 хил. модула, а на ден се правят милиони изтегляния.

През пакетния мениджър pip може да се извършва инсталация на тези модули.

Например ако искате да инсталирате Django, може да използвате:

pip install django

Python има стандартна библиотека, която покрива нуждите за много задачи, но когато е нужно нещо повече или различно – има подходящ модул за целта.

Широко приложение

Python се използва за най-различни цели – уеб приложения, машинно обучение, десктоп приложения, специфични софтуерни инструменти и системни скриптове, обработка на изображения, графичен дизайн и други. Той е навсякъде! 

Ето кратък списък за какво се използва Python:

 • GUI базирани десктоп приложения;
 • Обработка на изображения и графичен дизайн;
 • Игри;
 • Уеб приложения, уеб сайтове, уеб софтуерни рамки;
 • Корпоративни и бизнес приложения;
 • Мрежови приложения и операции;
 • Научни цели – изследвания и изчисления и наука за данните;
 • Прототипи на софтуерни продукти (prototyping).

Python за уеб

Въпреки че Python не е създаден с мисълта или целта да се използва специално за уеб, към него има създадени много модули, с които може да се създават уеб приложения и сайтове. 

Някои от най-популярните уеб платформи и библиотеки за уеб са: Django, Pyramid, Bottle, Tornado, Flask, web2py. Отделно има и CMS платформи като Plone и django CMS.

Python за Data Science (наука за данните)

Широкото възприемане на Python в научните сфери се дължи на обширната и зряла колекция от инструменти за математически функции и статистика, както и на леснотата на използване на езика. В резултат на това Python се е превърнал в препоръчителния език за програмиране и разработване на системи за машинно обучение, моделиране и анализ на големи данни (Big Data).

Няколко Python инструмента за научната сфера: SciPy, Pandas, IPython.

Като алтернатива на Python се дава езикът „R“. Това е език за данни, който предоставя голямо разнообразие от статистически (линейно и нелинейно моделиране, класически статистически тестове, анализ на времеви редове, класификация, клъстериране) и графични техники и е много разширяем.

Кой използва Python?

Всякакви компании в различни сектори използват Python.

Ето две големи компании, които използват Python и дори привличат създателя му Гуидо да работи за тях:

 • Google: от 2005 до 2012 г. Гуидо работи за Google;
 • Dropbox: от 2013 до 2019 г. Гуидо работи за Dropbox;  

В Google Python е един от най-уважаваните езици още от създаването на компанията. Въпреки че не открихме официални източници да го потвърдят, една от причините, освен че е с четим код и лесен за поддръжка, може да е това, че Google работи, обработва и анализира данни – много голямо количество данни. А първоначалното решение на създателите на Google, да се използва Python, е красноречиво:

„Python където можем, C++ където се налага“
„Python where we can, C++ where we must“

Stack Overflow – Heavy usage of Python at Google

В Dropbox използването на Python е преминало стандартните граници и възможности на езика, като Гуидо създава специална модификация на интерпретатора, която използва и JIT. За Dropbox използването на Python е позволило:

„достигнахме до 40 мил. потребители, без да се налага да пишем хиляди редове C код.“
„we could get to 40m users without having to write thousands of lines of C code.“

How Did Dropbox Scale To 175M Users?

Други примери за компании, които използват Python, са: Netflix, Uber, Pinterest, Instagram, Spotify, Reddit и много други.

Интересът към Python расте

Освен описаните дотук ползи на този език, едно външно влияние оказва допълнителен тласък в разрастване на интереса – големите данни и по-точно постоянното им разрастване.

Python е много добър за работата с данни, огромни обеми от данни. А данните в глобален мащаб се увеличават постоянно с всяка изминала (минута) година. Интернет на нещата, персонализираното изживяване на потребителите, събирането на статистически данни, с цел прогноза, конкурентно предимство или вземане на решение – във всяка сфера на човешкия и планетарния живот се генерират данни. Python е един от най-често използваните инструменти от експертите в областта на анализирането на данните. 

Към разрастването на данните глобално ще добавим и Covid19 обстановката. Всякакви данни се събират – приложения за записване на здравословното състояние на потребителите, данни за протичането и развитието на обстановката и всичко друго, което е свързано с тази тема. Обстановката може да допринесе за увеличаване на интереса към Python дори още повече, когато събраните данни ще е нужно да се анализират. 

Един друг пример: Pinterest генерира по 100 терабайта данни всеки ден, които след това и анализира.

В статистиката за най-популярен програмен език на TIOBE (базира се на количеството търсения на името на езика в различните търсачки) за 2022 и 2023 г. Python е на първо място.

Интересът към питон се увеличава. - TIOBE Index.
Интересът към Python – TIOBE Index.

Още малко статистики за Python.

Според проучването на Stack Overflow (Developer Survey) за 2020 г. Python беше най-желаният език за научаване от разработчиците, които все още не го използват. За 2022 и 2023 г. е на второ място.

Python в хостинга

Python се поддържа при СуперХостинг.БГ към всички видове хостинг услуги – споделен хостинг, Managed VPS и VPS.

На споделен хостинг и Managed VPS Python често може да се види използван със софтуерната уеб рамка Django.

За да имате по-лесен контрол върху Python средата и настройките ѝ в хостинг акаунта, можете да използвате инструмента Setup Python App в cPanel. През него можете да променяте версията на Python, да инсталирате Python модули, да изпълнявате команди във виртуалната среда и да рестартирате Python приложението. 

🔗 Създаване на виртуална среда за Python приложения в cPanel | Help

🔗 Инсталиране на Django в хостинг акаунта | Help

Пълните възможности на Python може да се изпълнят само при услугата виртуален сървър (VPS). На виртуалния сървър може да се инсталират и настроят всякакви Python библиотеки, инструменти, уеб рамки, приложения. 

🔗 Какво може Nikola? | Blog

Заключение 

С Python разработчиците „кодят“ по-бързо, което оптимизира времето за създаването на продукта. Същевременно поддръжката на кода е по-лесна поради лесната му четимост. Благодарение на големия брой страхотни Python библиотеки, разработчиците не трябва да създават всичко от нулата и използват вече създадени инструменти. 

Ако имате нужда от програмен език, който да е лесен, и същевременно имате големи данни, които трябва да анализирате, и отделно от това оперирате в уеб, тогава първият Ви избор ще е Python. Това, разбира се, е оптималната комбинация от нужди, но дори да не Ви трябва за големи данни, Python е изборът, когато скоростта на разработка е по-важна от скоростта на продукта (приложението).

Ако сте начинаещ ентусиаст и искате да изучавате програмиране, първо може да  започнете с Python. Този език ще Ви е много по-лесен и достъпен за научаване, отколкото например директно да скочите на C, C#, Java.

Вижте още: Интересът към Node.js, Python и Git се повишава | Blog

Абонирайте се за СуперБлога, за да научавате първи най-важното и полезното от света на уеб, касаещо Вашия сайт и дигитално развитие.

Мадлена Методиева
Мадлена Методиева
Меган е част от СуперМаркетинг екипа. Мисията ѝ е старателно да попълва е-библиотеката на СуперХостинг.БГ с полезни и помощни статии.
5 2 votes
.
Абониране
Уведоми ме при
guest

0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments
Какви са ползите от SSL сертификата за сайта и неговите потребители?

Какви са ползите от SSL сертификата за сайта и неговите потребители?

0
Използването на SSL сертификат и сигурна HTTPS връзка за сайта е категоричен показател, че държите на доверието и сигурността на посетителите му.

Black Friday: Рано пиле… на Черен петък триумфира или кога и как да започнете...

0
Вижте стъпките по подготовката на онлайн магазина, стоката и служителите Ви за Черен петък (Black Friday). Вземете нещо за писане и запретвайте ръкави!
5 причини да изберете домейн .EU ( а защо не и .ЕЮ )

5 причини да изберете домейн .EU (а защо не и .ЕЮ )

0
Домейнът .EU е сравнително нов за пазара на домейни. От края 2016 година е един от най-популярните Top Level домейни.