Какво измерва PageSpeed Insights? [SEO Q&A част II]

Един от най-важните SEO фактори за по-добро класиране на сайта в Google е неговата бързина. Но каква точно бързина измерва инструментът PageSpeed Insights на Google?

Тъй като всеки ден получаваме безброй въпроси по темата за скоростта, подготвихме отговорите на супер горещия въпрос: 

Коректни измерители ли са резултатите от Google PageSpeed Insights?

Готови ли сте за отговора?

Пропуснали сте първата част от съвместната ни поредица за SEO съвети с Netpeak България? Върнете се назад и разберете тънкостите на дигиталния маркетинг и рекламата: 13 съвета за маркетинг и реклама [SEO Q&A част I]

Какво измерва PageSpeed Insights?

За да разберем дали PageSpeed Insights (PSI) е коректен измерител, е нужно да знаем какво измерва и показва той.

Краткият отговор би бил:

Метриките в PSI не са измерители на времето за зареждане, а на качеството на представянето на сайта, тоест на потребителското изживяване, което посетилите му получават.

Всеки един сайт има индивидуални характеристики (програмно изпълнение, начин на работа, структура, съдържание и други). И всеки един негов посетител има свои характеристики (локация, възможностите и вида на устройството, браузъра, връзката с интернет и други). Всичките тези индивидуални характеристики (и на сайтовете, и на техните посетители) правят невъзможно определянето на резултатите от инструментите за масово тестване като коректни или некоректни. Неслучайно има множество инструменти и различни методи за измерване, като резултатите на всички се различават. 

Ако скоростта, времето за зареждане, бързодействието или потребителското изживяване на сайта можеха да се измерят в една собствена конкретна метрика, нямаше да има толкова объркване и неяснота по въпроса с измерването ѝ. Резултатите от PSI не бива да се приемат като крайни, единствени и категорични за даден сайт, а като част от цялостната представа за бързодействието му. И да се използват като насоки и възможности за подобряване на представянето му.

Измерители на какво са резултатите в PSI – на времето, за което се зарежда страница от сайта (load time) или на качеството на потребителското изживяване с него (performance score)? 

Google постоянно подобрява гледната си точка за бързината, качеството и сигурността на уеб като цяло. Показа ни, че скоростта на зареждане на сайта е много важна и че трябва да наблягаме върху оптимизирането ѝ. В последно време се вижда, че след ускоряване на зареждането, Google иска да ни насочи към следващото ниво – подобряване на потребителското изживяване в уеб.

Поради това метриките, които използва за измерване, се променят, усъвършенстват и усложняват. И пример за това е точно PageSpeed Insights. Вместо просто да показва „за колко секунди“ се зарежда дадена страница от сайта, както все още може да се види в други уеб инструменти като Fully Loaded Time на GTmetrix и Load Time на Pingdom,

PSI показва оценка и метрики за качеството на представянето на сайта.

Тези метрики помагат да се изгради по-пълна представа за качеството на потребителското изживяване на дадена страница, само част от което е скоростта ѝ на зареждане.

Нека видим какво измерва и какво показва PageSpeed Insights.

Накратко PageSpeed Insights:

 • Измерва производителността на сайта чрез специални метрики, но не показва категорично време за зареждането му;
 • Показва оценка, която се формира от стойностите на специалните метрики, и означава качество на производителност;
 • Показва много полезни съвети и насоки за оптимизиране на времето за зареждане и на производителността на сайта.

Информацията и резултатите в PageSpeed Insights са разделени на три – оценка, Field Data и Lab Data, Opportunities и Diagnostics.

1. Оценка (Performance score)

Първият показател в PSI е оценката (Performance score), която представлява общ показател за производителността на сайта. Този показател трябва да ни даде общата представа за качеството на потребителското изживяване, което имат посетителите на сайта. 

Тази оценка е съставена от показателите на специфични метрики, които се показват в разделите Field Data и Lab Data.

Обща оценка за производителността на сайта в Google PageSpeed Insights
Обща оценка за производителността на сайта в PSI.

Оценката в PSI не е индикатор за времето за зареждане на сайта, но се формира от няколко специфични измервания и метрики, посочени в разделите Field Data и Lab Data. Времето за зареждане на сайта не формира тази оценка. Ускоряването на зареждането на страницата може да подобри стойностите на някои от метриките, но не е директен фактор за оценката. 

2. Field Data и Lab Data

Данните в разделите Field Data и Lab Data показват стойностите на специфичните метрики.

Данните в раздел Field Data са събрани от реални посещения на реални потребители в сайта, използващи браузъра Chrome. В раздел Lab Data се показват същите метрики, но с данни от извършеното в тестова обстановка зареждане на конкретната страница. 

Данни в Google PageSpeed Insights от измервания, направени при реални посещения на сайта
Данни от измервания, направени при реални посещения на сайта (през Chrome браузър).
Данни от измервания, направени при тестовото зареждане на сайта (през системата на PageSpeed Insights).
Данни от измервания, направени при тестовото зареждане на сайта (през системата на PSI ).

Специфичните метрики

Метриките, от чиито показатели се формира оценката (Performance score) в PSI, измерват потребителското възприемане на производителността на сайта.

Google се опитва да измери това, което трудно може да се измери – качеството на потребителското изживяване. Към момента има метрики, по които само можем да предположим дали е добро, или лошо, например – брой посещения, време за престой на страницата, дори самите отзиви от посетителите и други. Но това не са категорични показатели за изживяването, тъй като те не измерват какво вижда потребителят, докато работи със сайта.

Бързата скорост, с която страницата се зарежда в браузъра, може да допринесе за по-добро потребителско изживяване, но само метриката Load Time не е достатъчна за измерване на качеството му. Една страница може да се зареди за 0,5 секунди, но ако потребителят не види визуално потвърждение или пък не може да използва функционалностите ѝ за още 2 секунди, например докато всичките стилове (CSS) и скриптове (JS) се свалят, обработят и изпълнят, тогава няма реално значение (за потребителя), че технически страницата се е заредила за 0,5 секунди.

Ето и част от тези специфични метрики в PSI:

 • Largest Contentful Paint (LCP)
  Зареждане. Тази метрика показва продължителността от време между заявката за зареждане на страницата и изобразяването на основното ѝ съдържание във визуалната част на екрана. Тази метрика помага за установяване кога основното съдържание на страницата става видимо за потребителя.
 • First Input Delay (FID)
  Интерактивност. Тази метрика помага за измерване на потребителското впечатление за интерактивността и отзивчивостта на сайта. FID измерва времето за отговора на страницата. Например след извършено действие от потребителя като кликване на бутон, след колко време страницата отговаря на това действие. Ако в момента, в който потребителят кликва на бутона, основният процес на браузъра е зает с обработка на други задачи (като обработка на JavaScript), отговорът ще се забави, докато процесът не бъде освободен.
 • Cumulative Layout Shift (CLS)
  Визуална стабилност. Тази метрика измерва колко често потребителят изпитва неочаквана промяна в оформлението. Например точно когато потребителят иска да кликне върху даден бутон, той се премества и кликването попада върху друг елемент. Друг пример е, когато потребител чете текст и съдържанието неочаквано се измества, и фокусът се загубва. Причини за такова разместване в съдържанието на страницата може да са – зареждане на ресурс асинхронно или някаква динамична промяна в DOM, която добавя съдържание и размества вече зареденото.
 • First Contentful Paint (FCP)
  Тази метрика измерва за колко време след заявка за страницата, браузърът е изобразил първата част от съдържанието ѝ (от DOM документното дърво).
 • Speed Index
  Тази метрика измерва колко бързо се попълва съдържанието в страницата, по време на зареждането ѝ.
 • и други.

Подробна информация за измерванията и метриките в PSI, има в документацията на инструмента: About PageSpeed Insights, Lighthouse Scoring Guide, What performance metrics does Lighthouse measure?.

Core Web Vitals

Три от посочените метрики (First Contentful Paint, First Input Delay, Largest Contentful Paint) Google определя като особено важни за отчитане на потребителското изживяване и ги нарича Core Web Vitals.

Тези метрики (Core Web Vitals) са добавени като сигнал към определянето на ранга на сайта. 

Google въведе сигнал „Page Experience“, който обединява Core Web Vitals метриките и съществуващите сигнали като Mobile-friendly, HTTPS и други, който помага за измерване на потребителското изживяване от дадена уеб страница.

Тези важни метрики ще бъдат добавени във всички инструменти за разработчици
Вече може да се видят в нов раздел в статистиките на Google Search Console » Enhancements » Core Web Vitals.

Google Search Console » Enhancements » Core Web Vitals данни за представянето на страниците от сайта.
Google Search Console » Enhancements » Core Web Vitals данни за представянето на страниците от сайта.

Ако показателите на сайта в PSI са в червената графа, означава ли, че Google няма да го позиционира добре?

Вече знаем, че за Google е важно сайтът и страниците му да предлагат добро потребителско изживяване, което се измерва със специалните метрики Core Web Vitals. Ако сайтът има лоша производителност, скорост и потребителско изживяване, напълно възможно е Google да реши да го позиционира на по-задни позиции, за да може на по-предни да покаже сайтове с резултати в зелената графа.

3. Opportunities и Diagnostics

За подобряване на показателите може да се използват съветите и насоките, посочени в разделите Opportunities и Diagnostics в PSI.

За разработчиците има специален калкулатор за метриките, чрез който може да се види с колко ще се увеличи оценката, ако дадена метрика бъде подобрена: https://googlechrome.github.io/lighthouse/scorecalc/

Калкулатор за оценката при промяна на показателите на метриките.
Калкулатор за оценката при промяна на показателите на метриките.

Колкото са по-добри (малки) стойностите на метриките, толкова по-добра ще е оценката. Някои метрики имат по-голяма тежест за оценката (LCP, TBT). 

Отделно от повишаването на оценката, подобряването на метриките ще допринася и за по-добро позициониране на сайта в Google.

В раздел Opportunities се показват детайлни съвети и информация за прилагането им, с които може да се ускори зареждането на страницата и компонентите ѝ.

PageSpeed Insights съвети и препоръки за оптимизиране на производителността на сайта
PSI съвети и препоръки за оптимизиране на производителността на сайта.

В раздел Diagnostics се представят съвети, базирани на добрите практики в уеб и разработката на уеб приложения, които засягат производителността (бързодействието) на сайта.

PSI съвети и препоръки за оптимизиране на производителността на сайта.
PSI съвети и препоръки за оптимизиране на производителността на сайта.

Резултатите на показателите в тези два раздела не се вземат предвид за оценката в PSI. 

За прилагането на някои от съветите ще помогнат инструментите за ускоряване, които се предлагат от хостинг услугата. СуперХостинг.БГ има няколко много полезни такива инструмента и технологии за ускоряване. Повече за тях ще научите в отговора на следващия въпрос по темата „Как сайтът ми да зарежда по-бързо?“. 🙂


И така, вече знаете, че PSI не измерва времето за зареждане, а производителността на сайта. За тази цел PSI използва специални метрики, по които формира обща оценка за представянето му. А подобряването на показателите на тези метрики ще подобри потребителското изживяване, както и класирането на сайта в резултатите на Google.

Мадлена Методиева
Мадлена Методиева
Меган е част от СуперМаркетинг екипа. Мисията ѝ е старателно да попълва е-библиотеката на СуперХостинг.БГ с полезни и помощни статии.
0 0 votes
.
Абониране
Уведоми ме при
guest

0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments
8 стъпки за създаване на продаващ онлайн магазин

8 стъпки за създаване на продаващ онлайн магазин [Аудио]

0
Сега е време да Ви помогнем да създадете бързо, лесно и в рамките на часове, своя онлайн магазин с платформата Shopiko.
Искам сайт, но не знам откъде да започна

Искам сайт, но не знам откъде да започна [Аудио]

2
Решихме да Ви споделим накратко стъпките, които трябва да извървите, за да изградите своето онлайн присъствие.
Ето защо всеки фрийлансър се нуждае от сайт.

7 причини защо всеки фрийлансър се нуждае от сайт

0
За някои фрийлансъри сайтът не е под въпрос. Той е първото нещо. Разберете какви са причините, за които си заслужава като фрийлансър да си създадете сайт!