Многоезичен WordPress сайт – особености и плъгини за превод

Има различни WordPress плъгини, с които можете да направите превод на сайта си. Но ако знаете какви са особеностите при превода на WordPress, ще можете много по-лесно да изберете най-подходящия плъгин. Такъв, с който ще Ви е най-удобно и безпроблемно да направите сайта си двуезичен или многоезичен. 

Всеки плъгин за превод има своите плюсове, които го отличават от останалите. Например едни плъгини са по-добри за ръчен превод на съдържанието, който ще правите Вие, други за автоматичен машинен превод, трети за използване на преводачески услуги.

Разбира се, препоръчителният начин за избора на най-подходящия плъгин за превод, е, като лично тествате няколко такива на работно копие на сайта. Можете да си спестите много време обаче, ако още при прегледа на характеристиките на плъгините, откроите само един-два.

Вижте особеностите, които трябва да имате предвид, ако се захващате с превод на WordPress, както и основните функционалности на плъгините за превод. 

Особености при превода на WordPress сайт

По подразбиране посетителската част (front-end) на WordPress е само на един език. Избор на езика се прави в администрацията – Настройки » Общи » Език на сайта.

опция за смяна на основния език на сайта

Но административният панел може да бъде на всякакъв език. Какъв ще е той, зависи от настройката, която всеки потребител може да промени през неговия профил в Потребители » Профил » Език.

Добавянето на повече езици за посетителската част на сайта е възможно с помощта на плъгини за превод. 

Но, преди да преминем към прегледа на няколко плъгина за превод, вижте следните четири аспекта при превода на WordPress.

Превод на системните текстове на WordPress

Системните текстове се наричат още само стрингове или низове. Това са отделни фрагменти текст, единични думи, цели фрази или дори по-дълги текстове, които се намират във файловете на системата и се използват за потребителския интерфейс. Стринговете на WordPress са предимно за административния панел на системата – менюта, блок-редактор, логин, регистрация, системни съобщения и много много други.

Преводните файлове на WordPress със стрингове се намират директорията: /wp-content/languages/ и са тип .po/.mo. (и двата файла съдържат преводите на стринговете, но .po файловете се четат от хората, а .mo от системата).

Ето примерно съдържание на преводния файл на WordPress bg_BG.po:

стринговете и техните преводи

Преводът на WordPress системата на български език се извършва от доброволците преводачи. Поради това допълнителен превод на системните текстове на WordPress не се налага да правим. Когато например сменим основния език за сайта от български на английски, вместо bg_BG системата започва да чете файла en_GB.

Плъгините за превод по подразбиране не се използват за превод на тези системни стрингове на WordPress. При всяко обновяване на WordPress (и превода му) ако сме правили промени по .po/mo файловете, те ще загубят. Ако виждате системен текст, който наистина искате да преведете или подобрите, вижте как можете да го направите тук: https://make.wordpress.org/polyglots/handbook/translating/first-steps/

Можете да видите хората, на които дължим огромни благодарности за това WordPress да е преведен на български език, като заредите следния адрес на Вашия сайт: mysite.com/wp-admin/credits.php (трябва да сте логнати в админ панела, заменете mysite.com с името на Вашия сайт).

Благодарности към всички доброволци преводачи на WordPress!

Превод на системните текстове на темата и плъгините

WordPress темите и плъгините си имат свои и отделни преводи от тези на WordPress системата. Ако темата е безплатна, преводът може да е направен от доброволци преводачи. Ако темата е платена, то разработчиците ѝ трябва да осигуряват превода.

Много по-често се налага да правим превод на стринговете на непреведена тема, отколкото на непреведен плъгин. Причината е, че стринговете на темата най-често се намират в елементите на дизайна (бутони, надписи на раздели и други), които се виждат в посетителската част на сайта. Докато превод на плъгините се налага по-рядко, предимно на такива, които имат някаква функционалност, която показва текст в посетителската част (коментари, форми, чат, търсачка и други).

Преводните файлове на темите и плъгините се четат от съответните директории:

 • /wp-content/languages/themes 
 • /wp-content/languages/plugins 
Наличните преводи на инсталирани теми
Наличните преводи на инсталирани плъгини

Ако в тези директории няма файлове .po/.mo с името на темата или плъгина, то за нея/него няма наличен превод.

Създаването на превод за тема/плъгин може да се направи по два начина – ръчен (непрепоръчителен, чрез създаване на .po/.mo файлове) или чрез плъгин за превод. 

Ръчният превод на .po/.mo файловете е бавен и ангажиращ процес. Ще трябва да се грижите за превода след всяко обновяване на темата/плъгина и да обновявате и .po/.mo файловете ръчно, ако има промяна в стринговете.

Вместо това може да използвате функционалностите на плъгини като WPML, TranslatePress, Loco Translate за превод на текстовете на теми и плъгини. 

Дали дадена безплатна WordPress тема има превод на български, може да се разбере още преди да се инсталира в сайта. От страницата на темата в wordpress.org, отваряте допълнителната информация (More info). В края на страницата в раздел Translations избирате Translate XYZ. В таблицата потърсете реда за българския превод. Можете да видите на колко процента е завършен преводът, както и броя на стринговете, които остава да се преведат (или изчакват одобрение на превода им).

таблица, показваща прогреса в превода за всеки език

Тъй като не всички стрингове на темата се използват за посетителската част в сайта, възможно е някои теми да се използват и без преводът им да е на 100%. Но за това е нужно да се извършат тестове на темата и да се прегледа основно посетителската част на сайта.

При платените WordPress теми информация за наличните преводи може да се получи от страниците на разработчиците им. А ако такава информация липсва, но сте решили да закупите темата, задължително се свържете с разработчиците и ги попитайте за превода. Защото ако закупите тема, която смятате да използвате на български сайт например, но тя няма превод на български, ще се наложи допълнително Вие да извършвате превода (както и поддръжката му). 

Превод на категории, етикети, менюта

Преводът на категориите, етикетите (таговете) и менютата се прави през плъгините за превод. 
Всеки плъгин, с който можете да правите превод на страниците в сайта, има опции за превод и на таксономиите (категории, етикети, менюта и др.). Единствено може да се различава инструментът или редакторът на плъгините, през който се прави преводът.

редакторът на TranslatePress, в който се прави преводът
Редакторът на TranslatePress, в който се прави преводът.
прозорецът на меню Категории в админ панела, през който се прави преводът
Страницата на меню Категории в админ панела, през който се прави преводът с Polylang.

Превод на джаджите

Преводът на джаджите (widgets) също се прави с плъгините за превод.

От WordPress 5.8 по подразбиране джаджите се управляват и редактират през блок-редактор (подобен на този за страниците/публикациите).

Блок-джаджите може да се преведат с плъгини за превод като: GTranslate (автоматичен машинен превод), TranslatePress (превод на цялата страница през посетителската част), WPML (има пълна поддръжка на Full Site Editing).

Страницата на меню Джаджи в админ панела, през който се прави преводът с WPML
Страницата на меню Джаджи в админ панела, през който се прави преводът с WPML.

Въпреки че WPML има пълна поддръжка на блок-джаджите, ако те се управляват по сложен начин от темата, например добавят се през Page Builder, а не от менюто Джаджи, тогава може да възникне трудност с превода им. В такива случаи, докато самата тема не добави поддръжка на блок-джаджите, може да се инсталира плъгинът Classic Widgets, за да може да се извърши превод.

Ако плъгинът за превод няма поддръжка на новите джаджи и не могат да се преведат с него (Polylang поддържа само класическите джаджи), решението е, да се върне предишният начин за управлението им (с плъгина Classic Widgets).

Превод на съдържанието в страниците

Преводът на съдържанието в страниците се прави през плъгините за превод. Различните плъгини имат различни начини и редактори за превод на страниците.

Например WPML предлага специализиран редактор за превод на страниците (Advanced Translation Editor), който се използва от опитните преводачи. Но за преводите може да се използва и блок-редакторът.

Специалният редактор за превод на WPML
Специалният редактор за превод на WPML.

Плъгинът TranslatePress има редактор, който се достъпва през посетителската част на сайта. Преводът се прави на цялата страница, като може да се превключва между различните езикови версии.

Специалният редактор за превод на TranslatePress, който се отваря в посетителската част на сайта
Специалният редактор за превод на TranslatePress, който се отваря в посетителската част на сайта.

Основните функционалности на плъгините за превод

След като вече знаете какви са особеностите на превода на WordPress, много по-лесно ще разберете функционалностите на плъгините за превод. Кои от тях са по-подходящи за превод на системните текстове, кои за самото съдържание, както и кои са подходящи и за двата вида текстове.

Основните функции и възможности за превода, които предлагат плъгините:

 • Автоматичен машинен превод – Машинният превод се извършва от програма или алгоритъм, без човешка намеса. Услуги за машинен превод се предоставят от Google Translate, Microsoft Translate, DeepL. Различните плъгини поддържат различни услуги за машинен превод. Използването на тези услуги се заплаща (освен в плъгина GTranslate). 
 • Преводачески услуги  – Някои плъгини имат специализирани инструменти за управление на преводите и интеграции с агенции за преводи (платени планове на GTranslate, WPML).
 • Структура на URL адресите –  Различните езикови версии на сайта може да са на: различни домейни (site.bg, site.com), различни поддомейни (bg.site.com, en.site.com) или на различни поддиректории (site.com/bg, site.com/en). Поддиректориите не са реални поддиректории, които се създават в хостинг акаунта. Това е само вид на URL адреса, в който е добавен кода на езика (виртуални поддиректории). Чрез този адрес се различават езиковите версии на страниците. 
 • Индексиране от търсачките – Индексирането е възможно само когато отделната езикова версия на страницата си има собствен URL адрес. Тази опция е свързана предимно с машинния превод. По подразбиране автоматичният машинен превод не създава и отделен уеб адрес за достъп до преведената страница. За да се създаде специален уеб адрес за нея в сайта, ще е нужна допълнителна функционалност. Някои плъгини предоставят в платените си версии възможност за създаване на собствени адреси за машинно преведените страници.  
 • Превод на URL адресите – Някои плъгини предлагат опция за превод на адресите. Превод на URL адреса (slug) на страницата означава, че плъгинът превежда думите на уеб адреса към другия език. Например ако на български е зададен /моятастраница, то плъгинът превежда адреса на английски /mypage
 • Превод на теми и плъгини –  Някои плъгини имат допълнителна опция за превод на стринговете на плъгините и темите (WPML – разширени възможности, Polylang – базови възможности). Други плъгини нямат тази допълнителна отделна опция, но пък преводът на стринговете лесно се извършва през редактора им (TranslatePress). Докато има и плъгини, които са специално само за превод на теми и плъгини (Loco Translate).
 • Превод на съдържанието – Основно плъгините се различават по редакторите си, през които се извършва преводът на страниците. Някои използват блок-редактора на WordPress (Polylang, WPML – допълнителна опция). Други имат собствен редактор (TranslatePress, WPML – специализиран редактор за преводи).

Плъгини за превод на WordPress сайта

След като знаете особеностите за превод на WordPress, както и основните функционалности на плъгините за превод, можете по-лесно да се ориентирате кой ще Ви свърши най-добра работа.

GTranslate

Ако Ви е нужен автоматичен машинен превод на сайта, GTranslate е първото предложение, на което може да се спрете. В безплатната версия на плъгина се предлага машинен превод, без възможност за индексиране от търсачките и без възможност да записвате преводите.

GTranslate основни функции и възможности:

 • Автоматичен машинен превод – В безплатната версия преводът се извършва на база фрази от системата на Google Translate. В платената версия се използва изкуствен интелект за превода, отново от системата на Google Translate, който е с много по-високо качество. Преводите в тази версия може да се записват и да се редактират. (Вижте още: ChatGPT, AI … и WordPress?)
 • Преводачески услуги  – Предлага се допълнителна услуга за професионален превод.
 • Структура на URL адресите –  В безплатната версия не се поддържат отделни адреси за езиковите версии на страниците. В платените версии може да се използват домейни (Language Hosting), поддомейни или поддиректории.
 • Индексиране от търсачките – Само в платените версии.
 • Превод на URL адресите – Автоматичен превод на адресите има в платените версии.
 • Превод на теми и плъгини –  Всичко, което се намира в страниците, се превежда автоматично, включително стринговете на темите/плъгините.
 • Превод на съдържанието – Машинният превод е автоматичен. В платените версии на плъгина има опции за редакция на този превод.

Веднага след инсталирането и активирането на GTranslate, можете да имате многоезичен сайт. Тъй като преводът се извършва на момента при зареждането на страницата, отделните езикови версии нямат собствени URL адреси.

Страницата с настройки на плъгина
Страницата с настройки на плъгина в администрацията на WordPress – Настройки » GTranslate.

Polylang

Ако Ви е нужен превод основно на съдържанието в сайта – страници, публикации, категории, етикети, менюта, Polylang е добро решение.

Въпреки че плъгинът има функционалност за превод на стринговете от темите и плъгините, не всички могат да се преведат чрез него.

В случай че решите да тествате плъгина и откриете, че с него не успявате да преведете всички стрингове, може да преминете към следващия плъгин в списъка – WPML. За целта се инсталира плъгина Migrate Polylang to WPML, с който се извършва миграцията на преводите.

Страницата Страници в админ панела
Страницата Страници в админ панела – при кликване на плюсчето се зарежда блок-редактора.

Polylang основни функции и възможности:

 • Автоматичен машинен превод – Възможно е да се използва такава услуга, чрез инсталиране на допълнителен плъгин Lingotek Translation. Услугата е клауд-базирана и предлага безплатен превод до определен брой думи. За машинния превод използва Microsoft Translator.
 • Преводачески услуги  – Възможно е да се използват и такива услуги със същия допълнителен плъгин – Lingotek Translation.
 • Структура на URL адресите –  В безплатната версия на плъгина за различните езикови версии на страниците може да се използват различни домейни, различни поддомейни или различни поддиректории. 
 • Индексиране от търсачките – Да.  
 • Превод на URL адресите – Автоматичен превод се поддържа се в платената версия. В безплатната версия има особеност за URL адресите – не може оригиналната страница и преводът ѝ да имат еднакви адреси, например не може да са: (БГ) site.com/mypage и (EN) site.com/en/mypage. По подразбиране за превода се задава същия URL адрес, но с добавени символи към него, например site.com/en/mypage-2. Този адрес обаче може да се редактира.
 • Превод на теми и плъгини – Има базова поддръжка за превода на стринговете на темите/плъгините. Това означава, че много от стринговете не може да се преведат.
 • Превод на съдържанието – Преводът на страниците се прави през блок-редактора.

TranslatePress

С TranslatePress можете да направите превод на всичко, което се вижда на страниците в сайта. Преводът се извършва през специален редактор, отварящ се в посетителската част на сайта. С него можете да превеждате лесно стринговете на темата и плъгините. В платената версия се поддържат повече от два езика.

TranslatePress основни функции и възможности:

 • Автоматичен машинен превод – Може да се използва автоматичен машинен превод. Има избор за система за превода – Google Translate v2 или DeepL. И двата варианта са платени. 
 • Преводачески услуги  – Може да се създават отделни потребители в WordPress, които имат ролята на преводач. Не се поддържат интеграции с преводачески агенции.
 • Структура на URL адресите –  Различните езикови версии на страниците са на различни поддиректории. 
 • Индексиране от търсачките – Индексирането на страниците с преводите е възможно с безплатната версия. Но мета информацията (заглавие, описание и др.) не може да се преведе и ще бъде еднаква в оригинала и в превода на страницата. За преведете и мета данните, ще е нужна платена версия плъгина и адон SEO Pack. Този адон ще е нужен и за създаването на многоезична карта на сайта.
 • Редакция на URL адресите – Адресът на превода не може да се променя в безплатната версия. Задава се същият като на оригиналната страница например (БГ) mysite.com/mypage и (EN) mysite.com/en/mypage. Редакция (или автоматичен превод) на адреса на превода е възможен с платената версия на плъгина и активирането на адона SEO Pack.
 • Превод на теми и плъгини – Стринговете на темите и плъгините може да се преведат през редактора.
 • Превод на съдържанието – Преводът на страниците се извършва през посетителската част на сайта.

Едно голямо удобство на редактора за превод е, че през него може да се превключва между езиковите версии на страницата и на живо да се виждат промените по тях.

Превод на целия блок (текстът съдържа и HTML елементи)
Превод на целия блок (текстът съдържа и HTML елементи).
Или може превод един по един на отделните елементи в блока
Или може превод един по един на отделните елементи в блока.

Този плъгин е добро решение, ако искате Вие да извършвате ръчно преводите – блок по блок, стринг по стринг. Създаване на превод на страница не може да се извършва през блок-редактора на WordPress. 

WPML

WPML е един от най-използваните плъгини за превод на WordPress сайтове. Плъгинът няма безплатна версия. С него можете да превеждате всичко по сайта – съдържание (страници, категории, джаджи, менюта и др.) и системни текстове (теми и плъгини). Има пълна поддръжка на много теми и плъгини. Поддържа най-използваните SEO плъгини – All in One SEO, Yoast SEO, SEOPress, Rank Math SEO, XML Sitemap & Google News feeds и други.

WPML основни функции и възможности:

 • Автоматичен машинен превод – Може за целия сайт или за отделни избрани страници. За машинния превод може да се използват услугите Google Translate, Microsoft Translator или DeepL. Преводът може да се редактира.
 • Преводачески услуги  – Пълна поддръжка през специален инструмент за управление на преводите (Translate Manager) и редактор (Advanced Translation Editor). Има интеграции с преводачески услуги. Съдържанието на страниците може да се изпраща за превод към агенцията директно от таблото за управление на превода на WPML. Когато преводите са готови, те се появяват в панела и може да се публикуват.
 • Структура на URL адресите –  Различните езикови версии на сайта може да са на различни домейни, различни поддомейни или поддиректории.
 • Индексиране от търсачките – Да.  
 • Редакция на URL адресите – Да.
 • Превод на теми и плъгини –  Пълна поддръжка за превода на стринговете на плъгините и темите. Има специален инструмент String Translation. Отделно има инструмент за сканиране на файловете на темите/плъгините за стрингове – Theme and plugins localization.
 • Превод на съдържанието – Има специален редактор за превод на страниците – Advanced Translation Editor. Допълнително може да се активира използването на блок-редактора на WordPress за създаване на преводите. WPML има богати възможности за превод – синхронизация на преводите на менюта и йерархията на категориите, превод на страници за логин и регистрация, превод на медия и много други. 

Преводачески услуги

От версия 4.5 на WPML е активирана по подразбиране функционалността Translation Management, която не може да се деактивира.

Управлението на преводите (Translation Management) е много полезно, ако искате да използвате преводачески услуги. 

От меню WPML » Translation Management » таб Translators » раздел Translation Services можете да се абонирате за преводачески услуги към някоя агенция. За България има предложена една такава: Skrivanek. Изпращате заявките за превод директно през таблото за управление на преводите. Когато преводите са готови, ще се появят в това меню, готови за публикуване.

Освен преводаческите агенции, за които можете да се абонирате направо през плъгина, можете да използвате и външни услуги за превод. В този случай ще Ви е полезна опцията за експорт на оригиналната страница, за която Ви е нужен превод, във файл тип xliff. Този файл се изпраща на Вашата агенция за превод. След като преводът е готов, агенцията Ви връща същия файл, но съдържащ превода. Този файл се импортира в сайта. При импорта системата на плъгина създава езиковата версия на оригиналната страница и я публикува в сайта. 

Създаването на файл за превод се извършва по следния начин: в WPML » Translation Management » Dashboard маркирате страницата, за която искате да се създаде превод. В раздел 2. Select translation options избирате Translate за желания език и кликвате Translate selected content

Страницата на Tanslation Management - таб Dashboard
Страницата на Tanslation Management – таб Dashboard.

Това създава задача за превод (в таб Jobs може да се изтрие), която можете да видите в WPML » Translations.

Страницата на Translations, от която се управляват преводите
Страницата на Translations, от която се управляват преводите.

От тук маркирате задачата и от Bulk Actions избирате Export EXLIFF (1.0, 1.1 или 1.2). Записвате файла (MySite-translation-job-X.zip) на Вашето устройство и го изпращате към агенцията за преводи, с която работите (и която, разбира се, може да работи с такъв тип файлове за превод). След като преводът е готов и получите xliff файла, можете да го импортирате през същото меню – WPML » Translations раздел » Import / Export XLIFF.

Превод през блок-редактора в WordPress

Функционалността Translation Management в WPML използва специален редактор за превод – Advanced Translation Editor. В настройките Settings » раздел Translation Editor има опция за активиране на друг редактор Classic Translation Editor, който обаче също е специален за преводите.

Advanced Translation Editor
Advanced Translation Editor.
Classic Translation Editor
Classic Translation Editor.

Ако искате да използвате блок-редактора на WordPress, за да правите преводите, влезте в редакция на някоя страница, от страничния панел с настройки в раздел Language деактивирайте опцията Use WPML’s Translation Editor.

Опцията за деактивиране на специалните редактори за превод в страничния панел с настройки в блок-редактора
Опцията за деактивиране на специалните редактори за превод в страничния панел с настройки в блок-редактора.

Можете да изберете дали само за тази страница да се ползва блок-редакторът, за всички страници от този тип или за цялото съдържание в сайта.

Съобщение за избор кога да се използва блок-редактора
Съобщение за избор кога да се използва блок-редактора.

Надяваме се, че статията Ви е била полезна. Има още много детайли, които може да се добавят за функционалностите на плъгините за превод, но в тази статия сме събрали само най-основните.

Абонирайте се за СуперБлога, за да научавате първи най-важното и полезното от света на уеб, касаещо Вашия сайт и дигитално развитие.

Мадлена Методиева
Мадлена Методиева
Меган е част от СуперМаркетинг екипа. Мисията ѝ е старателно да попълва е-библиотеката на СуперХостинг.БГ с полезни и помощни статии.
5 3 votes
.
Абониране
Уведоми ме при
guest

0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments
Уникално име на фирма

Как да изберете уникално име на фирма?

0
Да измислите уникално име на фирма е предизвикателна задача. Даваме Ви ценни препоръки и идеи за перфектното име за Вашия бизнес. Разгледайте ги в СуперБлога.
Зает домейн? Няма страшно!

Зает домейн? 9 тактики за успешна регистрация на име

0
Търсите име и то е заето. Какво правите след това? Отказвате се? Продължавате да търсите? Удряте пауза, за да помислите още?

Black Friday: WooCommerce магазинът ми продава повече от магазина ти!

0
Задаваме 7 въпроса, през които трябва да преминете, за да имате изряден WooCommerce магазин. Типично в наш стил, не Ви спестяваме и отговорите.