Чеклист със задачи преди публикуване на статия в WordPress

Как се справяте със SEO-то? Всички картинки в сайта ли имат alt описание? Във всяка страница ли има поне по една вътрешна и външна препратка?

Ако в сайта има вече над 100 страници, в които има поне по една картинка с изпуснато alt описание, значи един контролен списък преди публикуване на следващата статия ще Ви бъде от голяма помощ. 

Чеклистът със задачи преди публикуване ще Ви спести корекциите след това, които ще трябва да направите. Преди да е възможно да публикуват дадената страница, авторите ще трябва да изпълнят задачите в чеклиста.

Някои от задачите в списъка може да са задължителни, а други пожелателни. Без изпълнението на задължителните задачи обаче, бутонът за публикуване остава неактивен. 

Pre-Publish Checks – вградената функционалност в блок-редактора

Преди да Ви покажем решението, нека споменем, че в WordPress има подобна функционалност за списък, но тя не може да се променя и не задава задължителни задачи за изпълнение.

Нарича се Pre-Publish Checks и се намира в страничната лента на блок-редактора. 

Pre-Publish Checks – вградената функционалност в блок-редактора

Когато се кликне на бутона за публикуване, списъкът показва предложения за проверка на определени настройки за страницата. Изпълнението на задачите не е задължително и списъкът служи само за напомняне – да проверим дали не сме пропуснали да добавим категория, етикет, или да зададем правилния статус на страницата.

Вграденият списък съдържа тези задачи за проверка преди публикуване: Visibility, Publish и Suggestion.

И вече идваме към въпроса, може ли да добавим още задачи в този списък и да ги направим задължителни?

След извършено проучване, открихме най-добрия към момента отговор – плъгина PublishPress Checklists.

PublishPress Checklists плъгин

С PublishPress Checklists можете да създадете списък със задължителни и препоръчителни задачи за изпълнение, преди да може да се публикува страницата/статията.  

инсталиране на плъгина PublishPress Checklists

Плъгинът има няколко предложения за задачи, които можете да активирате и настроите.

Някои от стандартните задачи, които плъгинът предлага, са:

 • Брой символи в краткото описание (откъс или Excerpt);
 • Брой символи в заглавието;
 • Брой думи в съдържанието;
 • Брой вътрешни/външни линкове;
 • Всички линкове са във валиден формат;
 • Всички изображения имат alt описание;
 • Брой категории;
 • Брой етикети;
 • Заглавно изображение;
 • Одобрение от определен тип потребител.

Коя задача ще активирате, зависи какво точно искате да не пропуснат авторите преди публикуване.

Проверка за изпълнението на тези задачи се извършва автоматично от системата. Допълнително създадените задачи трябва да се маркират ръчно като завършени.

Настройки на плъгина

Настройките се извършват през Checklists » Settings.

Плъгинът няма много настройки. Най-важното е да изберете дали списъкът да се използва в публикациите, или страниците, или и за двете.

Настройки на плъгина

Опцията Show warning icon показва удивителен знак върху бутона за публикуване.

Опцията Disable quick edit publish премахва възможността да се публикува статия през Бърза редакция (Quick Edit) през списъка със статии.

Превод на плъгина може да се извърши с .po файлове (които се разполагат в директория /wp-content/languages/plugins/). Вижте повече в официалната документация: тук. Включете се като нас в превода на плъгина, много е лесно, вижте как: тук

В платената версия плъгина се поддържат продукти с WooCommerce. Можете да зададете над 20 условия, преди да се публикува продукт.

Създаване на списък със задачи

Задачите се създават и настройват през Checklists » Checklists.

Всяка задача си има условие, което се проверява на системно ниво дали е изпълнено. Например проверка за броя на вътрешните препратки в съдържанието се извършва от самия плъгин, не е нужно ръчно да се броят.

Създаване на списък със задачи

Всяка задача може да е със статус Disabled (неактивна), Required (задължителна) или Recommended (препоръчителна).

Към всяка задача може да се избере кой има право да пренебрегва изпълнението ѝ. Например административният потребител. Също така има и важните полета за задаването на условия за задачата.

След като има активирани задачи, в страничната лента на блок-редактора ще се показва раздел (Checklist) със задачите.

в страничната лента на блок-редактора ще се показва раздел (Checklist) със задачите

Щом задачата е в червен цвят, значи потребителят има още работа по съдържанието. Изпълнените задачи са в зелен текст.

При кликване на бутона за публикуване се зарежда списъкът за проверки преди публикуване.

Ако има и една неизпълнена задължителна задача, статията няма да може да се публикува, защото бутонът за публикуване е деактивиран.

Бутонът за публикуване е деактивиран

В раздела със задачи преди публикуване ще се видят всички неизпълнени задачи.

Допълнителни задачи

Освен наличните задачи, можем да създаваме допълнителни. При тях обаче системата не извършва автоматична проверка дали условието им е изпълнено, или не. Те са задачи с опция за ръчно маркиране, че са изпълнени.

Какви ще са допълнителните задачи зависи от изискванията, които имате за съдържанието на статиите.

Допълнителни задачи

Ето няколко интересни предложения за допълнителни задачи:

 • Подзаглавията започват от ниво H2 (задължително). Спазването на нивата на заглавията е важно и трябва да започват от H2, тъй като заглавието на страницата е най-високо H1.
 • Всяко изображение е под 200 kB (задължително). За да изпълнят това условие, авторите може да използват приложението Squoosh за оптимизиране на изображения. Какъв е размерът на изображенията се вижда най-лесно, като се погледне в папката, в която са записани. Ако има някоя картинка с размер над 200 килобайта, я пускат през приложението Squoosh. Разбира се, може и да не мъчите авторите с такава задача. Вместо това, може да използвате плъгин за оптимизиране на изображенията като EWWW Image Optimizer.
 • Спазени са насоките от дизайн системата на бранда (задължително). Авторите са креативни натури. Много е трудно да се удържа поривът им да представят мислите си по най-изразителния начин – различни цветове, различни размери и шрифт на текста. Ако за бранда има установени правила за цветове, стилове, шрифтове и др., може и конкретни условия да се зададат.
 • Добавен е блокът за абонамент/промоция (препоръчително). Блокът за абонамент е преизползваем блок, който се добавя лесно в съдържанието, както всеки друг блок.

Ако в сайта се използва SEO плъгинът Yoast, в списъка ще се появят допълнителни задачи. 

допълнителни задачи, свързани с Yoast

Условията на задачите са – минимална SEO оценка на четимостта и минимална оценка на SEO за съдържанието.

Ползата от контролния списък за SEO

Ползата е голяма и за сайта като цяло. Не се вижда толкова от авторите или потребителите, които създават самото съдържание. Но когато съдържанието в сайта е без пропуски в SEO, това се отразява в по-добри позиции на страниците в търсачките, консистенция на съдържанието и дори по-бързото му зареждане за посетителите (когато картинките са с оптимални размери).

SEO проверки на страниците

SEO означава Search Engine Optimisation и се състои в това, съдържанието в страницата да отговаря на определени изисквания, според които тя ще се индексира и позиционира по-добре в резултатите на търсачките. 

Подобряването на съдържанието, така че да е оптимизирано за търсачките, може да се прави преди и след като вече дадена страница е публикувана в сайта. Ако обаче не се обърне внимание още в началото, преди да се натрупа голямо количество страници, с времето се стига до голям брой най-различни пропуски. Например много страници са с прекалено дълго заглавие, прекалено кратко описание, липсващи alt описания за картинките и други.

Дори и в началото на сайта да са установени някакви SEO правила за съдържанието, ако те са по-скоро пожелателни, отколкото задължителни, отново може да се получи натрупване на пропуски с времето. Колкото повече страници има в сайта, толкова по-трудна и бавна ще е корекцията на всички. Например да оптимизирате заглавията на 100 страници да са в рамките на 70 символа най-малкото изисква да сте много добре запознати със съдържанието на самата страница. Ако това са страници в онлайн магазин, добре, но ако това са статии в активен блог, задачата става още по-трудна, особено ако не сте създали Вие съдържанието.

Друга бавна оптимизация на много страници е попълването на липсващи alt описания за картинките. И за това няма автоматичен начин. Всяка картинка трябва да се прегледа и да се осмисли какво показва и как това се връзва с текста около нея (контекста). Търсещите машини проверяват съдържанието на alt атрибута и индексират текста в него. Когато той съдържа ключови думи, има много голяма вероятност чрез картинката даден посетител да стигне до страницата (при търсене в търсачката на картинки).

За оптимизациите на съдържанието, за които няма автоматичен начин (като плъгините за оптимизиране на изображенията), контролният списък е много добро решение, което ще предотврати натрупването на пропуски и нуждата от корекции. Това ще спести много голям ресурс от време, който иначе ще е необходим за корекциите след това. Също така, ще позволи страниците да получават максимума в търсачките, още веднага след публикуването им, вместо да остават на по-задни позиции само защото имат някакъв дребен пропуск.

Като допълнение към SEO плъгина в сайта

Контролният списък може да се използва заедно с вече активен SEO плъгин като Yoast. 

Например една от задачите в списъка може да е задължително оценката от плъгина да е Добра, за да може да се публикува страницата.

SEO плъгините са много добро решение за подсещане, какво трябва да направим и в какви параметри, но те не задават задължителното изпълнение на условията. Въпреки ниската оценка или пък червения индикатор, пак можем да публикуваме страницата.

SEO плъгините като Yoast и All in ONE имат функционалността за проверка на определени изисквания, но нямат опцията да блокират публикуването на статията. Така че дори да сте активирали такъв плъгин, статията може да се публикува и без да са извършени всички оптимизации по нея. През това време статията се индексира от търсачките, неоптимизирана. Следователно губи от позициите си, защото ѝ липсват някои неща или пък не са в препоръчителните параметри.

Добавянето на списък със задачи за съдържанието ще помогне за уеднаквяването му и повишаване на качеството му за търсачките. Особено ако в сайта публикуват повече автори. Край на проверките след всяка публикувана статия и занимаване на авторите с постоянни напомняния за нещо изпуснато 🙂

Абонирайте се за СуперБлога, за да научавате първи най-важното и полезното от света на уеб, касаещо Вашия сайт и дигитално развитие.

Мадлена Методиева
Мадлена Методиева
Меган е част от СуперМаркетинг екипа. Мисията ѝ е старателно да попълва е-библиотеката на СуперХостинг.БГ с полезни и помощни статии.
0 0 votes
.
Абониране
Уведоми ме при
guest

0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments

Black Friday: Маркетинговата стратегия и нейните тънкости [Аудио]

0
Маркетинговата стратегия е инструмент, с който стратегически планирате бюджета, чрез какви канали и с какви послания ще достигнете до таргет потребителите Ви. 
6 причини защо малкият бизнес се нуждае от уебсайт

6 причини защо малкият бизнес се нуждае от уебсайт

0
Ако не искате само баба Ви и приятелките ѝ да са чували за Вас, помислете за собствен сайт. Даваме Ви 6 причини защо се нуждаете от силно интернет присъствие.
3 стъпки за органично бизнес онлайн присъствие

3 стъпки за органично бизнес онлайн присъствие [Аудио]

2
Под „органично присъствие“ имаме предвид всички начини, чрез които потребителите могат да разберат за Вашия бизнес, без да плащате за позициониране (реклама).