Кампания Сигурност

5-те основни термина в уебсайт сигурността

5-те термина в уебсайт сигурността дават една по-лесна представа за сложната материя. Почти всички останали термини са свързани по някакъв начин тези.

Необновените плъгини – риск за сигурността на сайта (и пречка за ускоряването му)

От практиката ни със случаи, в които клиентски сайт бива хакнат, виждаме, че най-честата причина за пробивите е пропуск в сигурността на необновен плъгин/тема.

Почиствайте редовно хостинг акаунта си

Споделяме нещо лесно, но много съществено, за да предотвратите нежелани пробиви в сигурността на вашия сайт - Стъпка 7: Почиствайте редовно хостинг акаунта си.

Използвайте криптирана връзка (за сайта, пощата и качването на файлове)

Използването на сигурна и криптирана връзка е от изключителна важност както за Вас, така и за посетителите на Вашия сайт.

Изберете надежден хостинг партньор

Има някои ключови качества и услуги, които винаги да взимате под внимание при избора на надежден и сигурен хостинг доставчик.