Благодарности от Македонски Научен Институт

В резултат на развитието на информационните технологии, за членовете на МНИ стана ясно, че е необходимо да се създаде специализиран исторически сайт, в който да се публикуват сериозни изследвания, в които историята на Македония да се постави на ясна и неподлежаща на оспорване научна основа.

За изпълнение на тази цел, бе необходимо да се спрем на достатъчно качествена и коректна хостинг компания , която да подпомогне за окончателното реализиране нашия замисъл. След известно колебание с известна доза риск решихме да гласуваме доверие на СуперХостинг.БГ.

Днес, когато нашият сайт заработи, сме единодушни в едно: без помощта, предоставена ни любезно от СуперХостинг.БГ, ние едва ли щяхме да реализираме толкова успешно нашите намерения, за една добре изглеждаща страница, в която с безспорно предимство ще се ползват сериозните научни доводи за историята на Македония, а не такива, които по-скоро имат за цел да изпълнят една или друга политически обоснована поръчка.

Още веднъж, искрено благодарим на фирма СуперХостинг.БГ, за голямата помощ, вниманието и търпението, без който едва ли щяхме да се справим при подготвянето на нашия сайт!

МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ
http://www.macedonia-science.org

СуперХостинг.БГ
СуперХостинг.БГ е СуперЕкипът! Ежедневно всеки дава най-доброто от себе си, за да можете вие, клиентите на СуперХостинг.БГ, да сте номер едно. СуперСилата на СуперЕкипа е, че винаги е готов да ви даде точната информация, тази от която се нуждаете и за която питате.