Димитър Денев

20 POSTS
Митко може да изгради онлайн магазин на всяка платформа, но харесва най-много SaaS, защото предпочита да продава пред това да програмира. СуперСилата на Митко е, че знае много за електронната търговия и не се притеснява да го споделя.
You can’t develop a successful store for an hour, two days or a few weeks. This is an ongoing process that demands dedication and hard work.