7 мита за споделения хостинг

Още сме на вълна митове. След тези за интернет и уеб се вглеждаме отблизо в специфичната област от онлайн средата, която прави възможно съществуването на милиони уебсайтове – споделеният хостинг.

В тази статия сме събрали няколко мита, подбрани по обща тема – споделен хостинг и хостинг параметри.

#1 Споделеният хостинг е подходящ за всякакви уеб проекти

Разнообразието на уеб проектите е много голямо. Трудно ще намерим два еднакви, ако ги сравняваме по цел, начин на работа, аудитория, трафик, натоварване и други характеристики. 

Въпреки това, можем да определим голяма част от уеб проектите като класически уебсайтове (фирмен, личен, блог, форум, уеб директория, новинарски сайт, онлайн магазин и други). 

Споделеният хостинг е подходящ за тези класически уебсайтове. Те използват масовите уеб технологии като уеб сървър Apache; бази данни MariaDB, MySQL; скриптови и програмни езици PHP, Python и други. 

От друга страна, ако се увеличават популярността и посетителите на класическия уебсайт, той преминава в следващ етап от присъствието си онлайн. Вече не е стартиращ, а развиващ се. Това естествено се характеризира с повишаване на консумацията на ресурси.

Разбира се, че не всеки класически уебсайт израства на нивото на Facebook, Amazon, Google или друг пример за специфичен уеб проект. Затова и голяма част от уебсайтовете използват споделен хостинг и ще продължат да го използват, докато развитието им не излезе от обхвата му.

Споделеният хостинг не е подходящ за уеб проекти, които имат нужда от:

  • Специфични технологии като например MongoDB, RavenDB, Java (Tomcat) и други;
  • Специфични сървърни и технологични настройки;
  • По-голямо количество сървърни ресурси от предлаганите към хостинг плановете.

Ако уеб проектът отговаря на тези условия, подходящата хостинг услуга за него е виртуален сървър (VPS)

#2 Ограниченията са просто маркетинг трик, споделеният хостинг спокойно може да има неограничени параметри

Споделеният хостинг се предлага в различни хостинг планове. Основната разлика между плановете са стойностите на параметрите им. Тези параметри са два вида – ресурсни параметри и хостинг параметри.

Ресурсните параметри се отнасят за ресурсите на сървъра. Поради факта, че самият хостинг сървър не е с неограничени ресурси, то и ресурсните параметри не може да са неограничени. Няма неограничено процесорно време и памет, както и неограничено дисково пространство.

Вижте още за „неограничено дисково пространство“ в статията: 🔗 4 истини за „неограниченото“ дисково пространство | Blog

Хостинг параметрите, от друга страна, показват количество от даден компонент/елемент на хостинг услугата. Те не се отнасят за ресурсите на сървъра, но зависят индиректно от един или повече ресурсни параметъра. В този смисъл, те също не може да са неограничени, защото индиректно се ограничават от ресурсите, заделени за хостинг акаунта.

Някои хостинг параметри може да бъдат неограничени, в смисъла „колкото Ви е нужно, стига да имате достатъчно заделени сървърни ресурси“.

Например такъв хостинг параметър е „брой пощенски кутии“. Докато има място в хостинг акаунта, което да побира имейл кореспонденцията, можете да създавате нови пощенски кутии до (почти) безкрайност. Казваме почти защото няма безкрайна файлова система, от което и безкрайно дисково пространство (имейл кореспонденцията и по-точно имейлите са файлове). 

Друг специфичен пример е „неограничен трафик“ – специално за този параметър значението на неограничен е, че няма ограничение, основаващо се на измерването и отчитането му. На английски език думата е по-подходяща – unmetered, което означава „не се измерва“ (not measured or assessed by means of a meter).

Ресурсните параметри са основата на хостинг услугата. Можем да ги сравним с основата на една сграда. Колкото по-голяма е основата, толкова повече етажи може да издържа. Хостинг параметрите са етажите и тежестта, която стои върху основата. Няма безкрайна основа, следователно няма и неограничено тежка или висока сграда.

#3 Ако един параметър не достига (inodes, disc, cpu), то може да се доплати и получи повече само от него

При развитието на уеб проектите, нуждите им нарастват не само за един ресурс. Всеки ресурс има зависимост от други ресурси. Повишаването на консумацията на един ресурс води до повишаване на консумацията на други свързани ресурси. Увеличаването на количеството на само един ресурс не е трайно решение. Например дори да има достатъчно процесорни минути, ако няма достатъчно памет, изпълнението на скриптовете ще е проблемно, затова ще трябва да се увеличи и паметта.

Освен увеличаването на количествата на ресурсите, ще трябва да се увеличават и стойностите на системните настройки. Например за един развиващ се и вече натоварен сайт не е достатъчно да се увеличат процесорното време и паметта, но трябва да се увеличи и способността на акаунта да поема и обработва повече заявки. Това означава да се увеличат всички свързани ресурсни параметри като капацитета на дисковите операции, броя на едновременно изпълняващите се процеси в акаунта и други. Можем да го сравним с това да имате магазин с много консултант-продавачи (процесорно време и памет), но касата е една и не може да обслужва едновременно повече от един клиент.

За да работи един сайт, е нужно деликатно равновесие на ресурсните параметри, хостинг параметрите и системните настройки. Този деликатен баланс е отразен в различните хостинг планове. Те са обособени така, че да покриват нуждите на огромната част от класическите уебсайтове в даден стадии на развитие. 

#4 Хостингът е с прекалено натоварени сървъри и заради това е с ниско качеството

Натоварените хостинг сървъри наистина са предпоставка за влошено качество на хостинг услугата. Но от този мит се изключва всяка сериозна хостинг компания, за която качеството на услугата е с приоритет.

За СуперХостинг.БГ качеството на услугата е на първо място и не правим компромиси по този въпрос. 

За всеки хостинг акаунт количеството на ресурсите, посочено с ресурсните параметри на хостинг плана му, се заделя от общото количество ресурси на сървъра. Заделянето на ресурсите представлява заключване на това количество ресурси за употреба само от дадения акаунт. Друг акаунт не може да си присвои чужди ресурси. Споделен хостинг не означава, че акаунтите споделят своите заделени лични ресурси един с друг, а че ресурсите на сървъра са разделени (се поделят) между акаунти. И ако даден акаунт превиши параметъра си на даден ресурс, той няма да си вземе от съседния акаунт – но ще си вземе от оставащото свободно количество ресурс на сървъра. 

Почти всеки един сайт по някое време, поради най-различни причини, може да изпита временна нужда от малко повече ресурси. Онлайн средата е динамична – агресивни ботове, рекламни кампании, неоптимални скриптове, злонамерен код, инсталация на плъгини, импорт на големи количества данни в базата данни, временни интензивни манипулации на съдържанието в сайта, несполучлива промяна на настройки в приложението и други временни фактори могат да окажат влияние върху натовареността на даден сайт в даден момент. Ако той няма възможност да използва малко повече ресурси от зададените по план, той ще спре да работи.

Затова е важно на хостинг сървъра винаги да има голям резерв от свободни ресурси, който да се използва от акаунтите във временните моменти на нужда. Поддържането на достатъчното количество свободни ресурси се отразява директно върху качеството на хостинг услугата.

#5 За да се използва оптимално услугата, задължително трябва всички параметри да се използват на 99%

Изравненото използване на всички ресурси за даден хостинг план до максимално ниво е почти непостижимо. Причината е отново във взаимосвързаността в изразходването на различните ресурси. Също така видът и количеството консумирани ресурси може да се промени при промяна в уебсайта, например инсталиране на допълнителен компонент или промяна в настройка.

Ако всичко в хостинг акаунта функционира нормално, но видите, че например не използвате паметта на 99%, ще трябва да измислите начин да повишите потреблението на памет. За да повишите потреблението на памет, може да качите например един неоптимален скрипт в хостинг акаунта и да го пуснете да се изпълнява. Само че този проблемен скрипт, освен че ще консумира много памет, той ще увеличи консумацията и на други ресурси като процесорно време например.

Това, че даден ресурс не се използва на максимум, не означава, че услугата не се използва оптимално.

Можем да го сравним с това да се опитвате да използвате на максимум всички ресурси на мобилния си телефон. Първо трябва да разберете как да следите показателите за консумацията ресурси в телефона, после трябва да измислите начин как да го натоварите, но само за определен ресурс. И ако не постигнете успех в това начинание, да се сърдите на производителя на телефона, че е сложил повече ресурси, отколкото Вие в момента използвате. Но утре, когато инсталирате още едно-две приложения, ще се радвате, че има достатъчно ресурси за безпроблемната им работа.

За оптималното използване на хостинг услугата не е нужно принудително ресурсите да се използват на критични нива. Ако консумацията на един параметър достигне критичен максимум, това със сигурност може да доведе до повишаване на консумацията и на останалите ресурси, но не и до изравняване.

#6 Хостингът е труден за разбиране – използват го само IT-та и големи уеб разбирачи

Хостингът наистина е труден за разбиране, но само ако смятате да го поддържате или да го предлагате на клиенти, вместо да го използвате.

За да си имате сайт и пощи, не е нужно да имате задълбочени технически познания. Хостингът е много по-лесното решение от другите услуги като виртуален сървър (VPS) или нает сървър, които наистина се използват само от IT-та и технически подготвените специалисти. А дори те използват споделения хостинг, не защото е труден за разбиране, а защото е лесен за използване.

Лесното използване на хостинг услугата се извършва през удобен хостинг контролен панел (cPanel). През него се управляват приложенията (например WordPress) и се създават професионално изглеждащи пощенски кутии (Имейл акаунти). 

До преди няколко години, преди WordPress да стане най-предпочитаната и използвана CMS платформа, създаването на сайт в хостинга беше малко по-трудно. Единият начин беше сайтът да се изработи ръчно и след това да се качат файловете му в хостинг акаунта. Другият начин, който се използва и до днес, е да се направи инсталация на CMS платформата в хостинг акаунта. Но и двата начина вече не са задължителни. Можете да имате сайт, без да достъпвате контролния хостинг панел cPanel. Например с WordPress хостинг услугата (разновидност на споделения хостинг) ще имате сайт, без инсталации и без да влизате в cPanel: (стъпка 1. Инсталация на WordPress се прескача) 🔗 Твоят първи WordPress сайт в три две стъпки | Blog 

#7 Получавате само това, за което плащате – дисково пространство и сървърни ресурси

Краткият отговор за този мит е:

„Ако преди хостинг компаниите са предлагали основно параметри, то днес те решават практическите проблеми на клиентите с чудесно обслужване, поддръжка и добавена стойност към ядрото на услугата.“

Любомир Русанов (управляващ партньор и съосновател на СуперХостинг.БГ)

Дисковото пространство и сървърните ресурси са само елемент (ядрото) на хостинг услугата, който изпълнява базовата ѝ цел – уеб проектите да работят и да са достъпни в интернет. 

Вижте повече как се променя хостинг услугата, в статията: 🔗 Какво е бъдещето на хостинг индустрията? | Нефтелимов

Обобщено, всичко останало, което получава клиентът и е част от модерната хостинг услуга, може да се опише с предимствата ѝ:

  • Високо качество на услугата. Непрекъсваемост, стабилност и подходящи хостинг параметри и характеристики. Включени резервни копия.
  • Пълноценно обслужване. Експертно съдействие и денонощна поддръжка. 
  • Грижа за уебсайтовете и пощите. Скритият съпорт се грижи сайтовете да работят, както и да се предотвратяват казуси, още преди те да са се случили.
  • Високо ниво на сигурност и защита. Мониторинг, проверки и нотификации.
  • Добавени нови технологични възможности към услугата за ускоряване на зареждането на сайтовете.
  • Разнообразни съпътстващи помощи инструменти за управление и оптимизиране на сайтовете.
  • Допълнително съдействие и помощ за решаването на практически проблеми. 
Хостинг - изгоден, завършен, лесен и бърз начин за всеки човек да има своя част в онлайн пространството (уебсайт).

Вижте още за предимствата на хостинг услугата в статията: 🔗 Избирате хостинг? Тези 10 предимства ще Ви помогнат! | Blog

Заключение

Хостинг материята като цяло е гъст концентрат от техническо познание и специализирани дейности. Но идеята на хостинг услугата е – изгоден, завършен, лесен и бърз начин за всеки човек да има своя част в онлайн пространството (уебсайт). Не е нужно да разбира какво е хостинг и как работи и сам да се грижи за него. Ако човек има нужда сам да се грижи за хостинга – системната му администрация и техническата поддръжка, то виртуалният сървър (VPS) е идеалната хостинг услуга за това.

Надяваме се, че сме успели да хвърлим светлина в разбирането на тези митове за хостинг услугата. Ако сте срещали други подобни, за които се чудите дали са верни, или просто Ви е интересно да разберете повече, споделете ги с нас! 

Предстои Ви да си направите сайт? Поздравяваме Ви! Това е най-добрият начин да ускорите развитието на своя проект или съществуващ бизнес. Говорейки за хостинг… възползвайте се от специалното ни предложение за нов проект. Спестете до 192 лв. от нов хостинг план. А за да сте напълно спокойни за Вашата бизнес комуникация, добавете услугата Премиум защита от SPAM и вируси, която Ви предпазва от измамни имейли, съдържащи фалшиви фактури, фишинг атаки, вируси, SPAM.

Абонирайте се за СуперБлога, за да научавате първи най-важното и полезното от света на уеб, касаещо Вашия сайт и дигитално развитие.

Мадлена Методиева
Мадлена Методиева
Меган е част от СуперМаркетинг екипа. Мисията ѝ е старателно да попълва е-библиотеката на СуперХостинг.БГ с полезни и помощни статии.
5 1 vote
.
Абониране
Уведоми ме при
guest

0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments
5 причини да изберете домейн .EU ( а защо не и .ЕЮ )

5 причини да изберете домейн .EU (а защо не и .ЕЮ ) [Аудио]

0
Домейнът .EU е сравнително нов за пазара на домейни. От края 2016 година е един от най-популярните Top Level домейни.

Black Friday: 10 съвета за успешна подготовка на Вашия Shopiko магазин [Аудио]

1
Впуснете се в лудото шопинг приключение подготвени, за да вземете максимума от него. Вижте какво Ви е нужно за успешна Black Friday кампания.
Пренеси бизнеса си онлайн за няколко часа със собствен сайт

Пренеси бизнеса си онлайн за няколко часа със собствен сайт [Аудио]

0
Дойде моментът на практическите съвети как да пренесете бизнеса си от офлайн към онлайн със собствен сайт. Вижте повече!