Натиснете ENTER, за да видите резултатите или ESC за изход.

Публикувано от октомври, 2020

Какви са ползите от Python и за какво се използва?

28 октомври 2020

С Python разработчиците „кодят“ по-бързо, което оптимизира времето за създаването на продукта. Същевременно поддръжката на кода е по-лесна, поради лесната му четимост. Благодарение на големия брой страхотни Python библиотеки, разработчиците не трябва да създават всичко от нулата и използват вече създадени инструменти.