Натиснете ENTER, за да видите резултатите или ESC за изход.

Публикувано от септември, 2020

Какви са ползите от Git и за какво се използва?

3 септември 2020

Използването на Git има много ползи като възможността за съвместна и безпроблемна работа по един проект, извършване на тематични промени, свобода за експериментиране и детайлна история на процеса - кой, кога, какво и защо.