Натиснете ENTER, за да видите резултатите или ESC за изход.

Публикувано от април, 2020

Обезвредени пропуски в сигурността на WordPress плъгина Brizy и темата OneTone

7 април 2020

Открити са уязвимости в кода на темата OneTone и в кода на плъгина Brizy. Ефектите от уязвимостите са, че неоторизирани лица могат да инжектират злонамерен код директно в базата данни на сайта или в страниците му.