Натиснете ENTER, за да видите резултатите или ESC за изход.

Публикувано от април, 2017

Joomla! 3.7 - с потребителски полета и подготовка за новия URL рутер

27 април 2017

С леко забавяне спрямо първоначалния график, вече е пусната официално новата Joomla! 3.7. Версията идва с потребителски полета, мениджър за мултиезичното съдържание и обещание за дългоочаквания нов URL рутер.