https://blog.superhosting.bg/joomla-core-vulnerability.html

Натиснете ENTER, за да видите резултатите или ESC за изход.

Публикувано от октомври, 2016

Обезвредена критична уязвимост в ядрото на Joomla!

27 октомври 2016

Преди два дни екипът на Joomla анонсираха официално patch, целта на който бе да поправи две критични уязвимости в ядрото на системата. Публичните CVE идентификатори на уязвимостите са: CVE-2016-8870 и CVE-2016-8869. От наша страна сме приложили защита…