Натиснете ENTER, за да видите резултатите или ESC за изход.

Публикувано от юни, 2015

Първи стъпки с VPS: контролен панел

24 юни 2015

Контролният панел представлява уеб интерфейс, достъпен през уеб браузър, чрез който се извършват настройките и управлението на виртуалния сървър.
Контролните панели се различават по лиценза си, като има платени и безплатни. По-важните характеристики, по които се различават, са пълнотата на функциите и опциите, леснотата на използване, дизайна и необходимите потребителски усилия за научаване на панела.