Натиснете ENTER, за да видите резултатите или ESC за изход.

Публикувано от май, 2015

Управляем или „неуправляем“ VPS? [Първи стъпки #1]

20 май 2015

Искате да имате собствен виртуален сървър (VPS) или просто темата VPS ви е интересна? Вижте какъв е първият избор, който трябва да направите. Ако сте разгледали предложенията за виртуален сървър, може да ви е направило впечатление, че има няколко вида: ManagedVPS, VPS, CloudVPS. Основно тези три вида виртуални сървъри могат да се разделят в две категории - управляем и неуправляем виртуален сървър.