https://blog.superhosting.bg/5-things-for-better-website-usability.html

Натиснете ENTER, за да видите резултатите или ESC за изход.

Публикувано от юни, 2014

5 неща на сайта ви, които ще отблъснат потребителите днес

30 юни 2014

Технологиите се развиват и усъвършенстват ежедневно. Повишават се и очакванията на потребителите. Докато преди време интерактивността на сайта се осъществяваше предимно с много графични елементи, то в днешни дни нещата стоят по друг начин.