Натиснете ENTER, за да видите резултатите или ESC за изход.

Публикувано от юли, 2013

Получавате: Mail delivery failed… No Such User Here... А защо?!

8 юли 2013

Каналите за комуникация непрекъснато се увеличават, но електронната поща остава едно от най-използваните средства. Прогнозите в световен мащаб са броят на имейл акаунтите да достигне 4.4 милиарда до 2023г. Какво можем да допълним ние? 🙂 От сървърите ни за споделен хостинг и Managed VPS за месец юни 2019г.: са изпратени над 41,1 милиона имейл съобщения; ...